นักเรียนไทยรั้งท้ายด้านไอซีที
 
#475 นักเรียนไทยรั้งท้ายด้านไอซีที

    ตามข่าวผลการวิจัยของ International Computer Information Literacy Study (ICILS) ที่มีประเทศเข้าร่วมเก็บและส่งข้อมูลผลสอบของนักเรียนจำนวน 14 ประเทศในปี 2013 และไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นของประเทศตุรกี โดยวัดผลด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างทุกระดับจำนวน 3,646 คน โดยคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยได้เพียง 373 คะแนน แต่กลุ่มโรงเรียนสาธิตฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 518 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยสากลคือ 500 คะแนน สาเหตุที่คะแนนเด็กไทยต่ำ เพราะมีปัจจัยด้านลบ 4 เรื่อง ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ หลักสูตรที่ไม่ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีไม่มีประสิทธิภาพ

    กลุ่มโรงเรียนสาธิตฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนมาตรฐานสากล อาจเป็นเพราะโรงเรียนเหล่านี้มีนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนสูง มีงบประมาณสูง มีครูผู้สอนที่เก่ง มีบริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุม มีห้องปฏิบัติการ ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกข้อ หากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ทั้งโรงเรียนอาจมีครูไม่กี่คน ก็คงไม่ผิดปกติที่จะถูกจัดอันดับรั้งท้าย ถ้ายังแก้ปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ ก็คงหลีกเลี่ยงกลุ่มบ้วยไปไม่ได้ อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐเช็กได้ 553 คะแนน ปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่ 13 ได้คะแนน 373 ใกล้เคียงกับตุรกีที่ได้คะแนน 361 แต่ห่างจากอันดับที่ 12 คือ ชิลีที่ได้คะแนน 487 ถ้าดูจากคะแนนแล้ว ไทยมีโอกาสน้อยมากที่จะขึ้นมาแซงชิลี แต่มีโอกาสสูงที่อาจถูกตุรกีไล่ทัน

    เคยฟังเพลงนักเลงคีย์บอร์ด ทำให้รู้สึกว่าเด็กไทยจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจว่าการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงการใช้ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค หรือวัดความเร็วในการพิมพ์อักษรผ่านสมาร์ทโฟน ประเทศไทยอาจอยู่ในอันดับ top ten ก็ได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ประเมินในระดับนานาชาติเขาไม่ได้วันที่ความเร็วในการพิมพ์ หรือความสามารถในการพูดคุยผ่านแป้นพิมพ์กับคนที่ไม่เคยพบปะ แล้วผลวิจัยยังพบว่าพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับคะแนน ซึ่งจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สามารถนำไปปฏิรูปการศึกษาของประเทศได้

   http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf#sthash.g3gA8CNX.vfr4smHL.dpuf

   http://news.voicetv.co.th/thailand/135707.html

   http://www.bangkokpost.com/news/general/444715/study-finds-students-ict-skills-lacking

   http://www.thairath.co.th/content/464819
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
485. เล่นโซเชียลในเวลางานผิดด้วยเหรอ
484. แว่นโฮโลแกรมที่กำลังจะมา
483. การตั้งชื่อจากสิ่งที่คุ้นเคย
482. ท่านเป็นเจนใดในแปดเจน
481. วิธีส่งความสุขที่เปลี่ยนไป
480. วินโดวส์ 9 ที่หายไป
479. สงครามบราวเซอร์จบอีกครั้ง
478. ใช้สติ๊กเกอร์ไลน์แทนการพิมพ์
477. หยุดปลูกต้นไม้ใต้สายไฟฟ้า
476. เตือยภัยอาชญากรรมไอทีใกล้ตัว
475. นักเรียนไทยรั้งท้ายด้านไอซีที
474. คนไม่เหมือนคอมย่อมลำเอียงได้
473. อาชญากรรมไซเบอร์
472. นักเลงคีย์บอร์ด
471. ชื่อโนเกียกำลังจะหายไป
470. วินโดวส์สิบเปิดให้ทดสอบ
469. นิ้วชี้รุ้งนิ้วจะกุดต้องจิ้มรูตูด
468. สังคมก้มหน้า
467. พาดหัวที่ผู้อ่านให้ความสนใจ
466. กล้องติดรถยนต์กับกล้องโดรน
465. ไอโฟนเครื่องหิ้ว
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC