ภาพตัดต่อเป็นอาวุธการเมือง
 
#431 ภาพตัดต่อเป็นอาวุธการเมือง

    คนไทยวัยทำงานและวัยเรียนกว่าร้อยละ 80 ในไทยใช้เฟสบุ๊ค การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคนสู่คนแบบเครือข่ายก็สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วเหนือสื่อใดที่เคยมีมา ปัญหาการเมืองสองขั้วทำให้แต่ละขั้วต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการช่วงชิงมวลชน ข้อมูลด้านลบของแต่ละฝ่ายจะถูกเผยแพร่ทั้งในระดับบุคคล และแฟนเพจ โดยเฉพาะภาพที่แสดงถึงความคิดเห็นเชิงลบ หรือการกระทำผิดของอีกฝ่ายหนึ่งจะถูกแชร์ (Share) ไปอย่างรวดเร็ว แต่ภาพเดียวกันอาจสื่อได้ทั้งบวกและลบผ่านการอธิบายที่เอนเอียงได้

    คำว่าการตัดต่อภาพถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเล่าถึงที่มาและที่ไป ถูกให้ความหมายที่แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงในแต่ละภาพ เช่น ภาพคนบนตึกก็มีคนบอกว่าได้กระทำการอย่างหนึ่งที่ผิด แต่ภาพเดียวกันกลับถูกเล่าว่าเป็นภาพในอดีตพร้อมภาพเปรียบเทียบว่าถูกตัดต่อ หรืออาจบอกว่าเป็นภาพจริงแต่เป็นพฤติกรรมปกติไม่ได้กระทำผิดเหมือนถูกกล่าวอ้างในครั้งแรก หรือถูกนำไปตัดต่อใหม่เพื่อล้อเลียนวิจารณ์บุคคล แล้วทำให้เกิดอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างหนัก จากการสังเกตพบว่าการแพร่กระจายจะอยู่ในแต่ละฝ่ายที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน เพราะคนที่เห็นด้วยและแบ่งปันก็คือคนกลุ่มเดียวกัน ส่งคนต่างกลุ่มก็จะไม่สนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์ และเชื่อว่าข้อมูลของอีกฝ่ายเป็นเท็จ และข้อมูลของฝ่ายตนเป็นจริง

    ในทางเทคนิคแล้วการตัดต่อภาพ หรือแต่งรูป (Photo Editing) สามารถใช้โปรแกรมใดก็ได้ แต่ที่นิยมที่สุดคือ Adobe Photoshop รองลงไปคือ Corel PaintShop Pro และ Serif PhotoPlus การใช้โปรแกรมเหล่านี้ไม่ง่ายเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word เพราะนอกจากต้องมีภาพที่เหมาะสมที่จะตัดต่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้ว ยังต้องมีรายละเอียดที่จะต้องเพิ่มเข้าไป มีจินตนาการ และต้องเข้าใจตัวเลือกของโปรแกรมที่จะตอบสนองต่อภาพที่ต้องการสื่อสารออกไป อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น ซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนการแต่งภาพก็หาดาวน์โหลดได้ง่ายและใช้ง่าย การรับสารจากสื่อจึงควรใช้วิจารณญาณมากกว่าที่ผ่านมา เพราะเราไม่อาจเชื่ออย่างสนิทใจในความถูกต้องของสารที่รับมาอีกต่อไป

   

   http://www.techfz.com/archives/194.html

   http://www.techradar.com/news/software/applications/best-photoshop-alternatives-six-we-recommend-1128681/2
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
441. เวิลด์ไวด์เว็บเข้าเบญจเพส
440. ทวิตเตอร์บล็อกสื่อลามกของไวน์
439. นวัตกรรมสมาร์ทโฟนชะลอตัว
438. ข่าวสารจากสายลับสองหน้า
437. จริยธรรมที่ควรปกปิดหรือเปิดเผย
436. สารสนเทศสาธารณภัย
435. อุปกรณ์ควบคุมยุคทีวีดิจิทอล
434. บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
433. รูดปรื้ดเร็วไปกฎหมายคุ้มครอง
432. ยอดขายพีซีตกลงต่อเนื่อง
431. ภาพตัดต่อเป็นอาวุธการเมือง
430. อุปกรณ์สวมใส่คือความหวังใหม่
429. ประสบการณ์ของตากล้องมืออาชีพ
428. การควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์
427. บันทึกของชาวโลกที่เปลี่ยนไป
426. ม็อบการเมืองกับโซเชียลมีเดีย
425. ไอพีทีวีของทีโอที
424. เครื่องบริการกลุ่มเมฆ
423. เลิกติดเฟซบุ๊คเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
422. บางครั้งสวอตก็ไม่ใช่ทางออกของธุรกิจ
421. ประสิทธิผลของยูทูป
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC