เครื่องบริการกลุ่มเมฆ
 
# 424 เครื่องบริการกลุ่มเมฆ

    คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud server) คือ เครื่องบริการแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เป็นผลพวงจากความเร็วของเครือข่าย และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากแปลคำต่อคำก็จะเรียกว่า เครื่องบริการกลุ่มเมฆ ซึ่งผู้ให้บริการมีให้เลือกหลายแบบทั้ง Dedicate server คือ การยกทั้งเครื่องให้กับลูกค้าแต่ละราย หรือ Virtual Private Server คือ การแบ่งหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องหนึ่งให้กับผู้ใช้หลายคน เสมือนว่าผู้ใช้แต่ละคนมีทรัพยากรข้างต้นเป็นของตนเอง แต่ถ้าเป็นการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ก็จะเป็นเพียง Webhosting ที่แบ่งพื้นที่ หรือหน่วยเก็บข้อมูลให้ผู้ใช้แต่ละคนได้ใช้ร่วมกัน

    คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลักษณะเฉพาะของบริการนี้คือ การผูกเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ประหนึ่งว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว การแบ่งการทำงานกำหนดเป็น 2 ชั้น คือชั้นประมวลผล และชั้นเก็บข้อมูล สำหรับชั้นประมวลผลประกอบด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) และหน่วยความจำหลัก (Memory หรือ RAM) ที่จะมีอยู่หลายเครื่องหากมีเครื่องใดหยุดให้บริการ หรือทำงานมากพอแล้ว ก็จะมีเครื่องอื่นทำงานแทนทันที ส่วนชั้นเก็บข้อมูลจะมีอย่างน้อย 2 หน่วยที่มีข้อมูลเหมือนกัน (Replicate) หากหน่วยใดหยุดให้บริการ อีกหน่วยหนึ่งก็จะทำงานแทนในทันทีไม่หยุดชะงักไป

    ต้นทุนของคลาว์เซิร์ฟเวอร์จะสูงกว่าบริการแบบอื่น แม้อุปกรณ์ทำงานหนักกว่า แต่ก็แลกมาด้วยความคงสภาพของระบบที่เป็นจุดเด่นของคลาวด์ ผู้ใช้บริการมักเป็นองค์กรใหญ่ที่ไม่อาจยอมรับความเสี่ยงหากเครื่องบริการจะหยุดทำงาน แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีปริมาณการอ่านเขียนข้อมูลสูงมักเลือกใช้แบบ Dedicate Server เพราะต้องการความเร็วในการตอบสนองผู้ใช้เป็นสำคัญ ส่วนองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก หรือระดับบุคคลก็มักใช้บริการแบบ VPS หรือ Web hosting แบบแบ่งทรัพยากรตามบัญชีผู้ใช้ เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำ และยอมรับความเสี่ยงเรื่องการหยุดทำงานของเครื่องบริการได้ในระดับหนึ่ง หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ปัจจุบันจึงต้องเลือกใช้บริการบนความสมเหตุสมผล

   

   http://www.thaihosttalk.com/showthread.php/70060-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-Dedicated-server-VPS-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-Cloud
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
434. บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
433. รูดปรื้ดเร็วไปกฎหมายคุ้มครอง
432. ยอดขายพีซีตกลงต่อเนื่อง
431. ภาพตัดต่อเป็นอาวุธการเมือง
430. อุปกรณ์สวมใส่คือความหวังใหม่
429. ประสบการณ์ของตากล้องมืออาชีพ
428. การควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์
427. บันทึกของชาวโลกที่เปลี่ยนไป
426. ม็อบการเมืองกับโซเชียลมีเดีย
425. ไอพีทีวีของทีโอที
424. เครื่องบริการกลุ่มเมฆ
423. เลิกติดเฟซบุ๊คเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
422. บางครั้งสวอตก็ไม่ใช่ทางออกของธุรกิจ
421. ประสิทธิผลของยูทูป
420. อัพเดทสถิติระบบปฏิบัติการใหม่
419. โฆษณาที่มีผลต่อผู้รับสารที่สุด
418. เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา
417. การใช้สีไล่ระดับ และการยกพื้น
416. แท็บเล็ตช่วยการศึกษาจริงหรือ
415. ปิดซื้อซองประมูลทีวีดิจิทอล
414. นักศึกษามหาวิทยาลัยมีพลังแฝง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC