บางครั้งสวอตก็ไม่ใช่ทางออกของธุรกิจ

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน #422 บางครั้งสวอตก็ไม่ใช่ทางออกของธุรกิจ ()
คำว่า สวอต (SWOT) เป็นคำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ (Acronym) ซึ่งมาจากคำว่า Strengths, Weakness, Opportunities และ Threats เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กรหรือโครงการ ซึ่งอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู้นำเสนอเทคนิคในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในราวทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่ต้องการใช้ผลการวิเคราะห์ที่อยู่บนความสมดุล โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนที่มี ใช้โอกาส และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เผชิญอยู่
เคยอ่านประวัติของสตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอเมริกา ซึ่งพบว่าความสำเร็จของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ล ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการแต่ยังมองไม่เห็น อาทิ iPod ที่มาพร้อมประโยคว่า “1,000 songs in your pocket” เป็นอุปกรณ์ที่มาแทนที่เครื่องเล่นเทปแบบเดิม ตอนที่คิดค้นนั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นอุปกรณ์แบบนี้เกิดขึ้น แต่เป็นหน้าที่ของทีมวิศวกรที่จะต้องไปสร้าง พัฒนา และสรรหามาให้ได้ รวมถึง iPhone และ iPad ที่เกิดจากการรวมความสามารถที่เคยถูกคิดค้นโดยบริษัทหลายแห่งอย่างกระจัดกระจาย แล้วถูกรวมเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน
หากพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) ของบริษัทก็พบว่าบริษัทมีงบประมาณที่จะซื้อสิทธิบัตร (Patent) หรือสิทธิ์อันชอบธรรมต่อนวัตกรรมของบริษัทอื่น มาไว้ในครอบครองได้มากมาย อาทิ การซื้อสิทธิบัตรของบริษัทโกดัก หรือการซื้อบริษัท AuthenTec ที่รวมถึงสิทธิบัตรที่บริษัทนั้นถือครองเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ส่วนคำว่าโอกาส (Opportunities) คือ กำลังซื้อของผู้บริโภคที่สูง และการพัฒนาของเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ยังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุด ทั้งจุดแข็งและโอกาสต่างเป็นพลังให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ลมีความต่อเนื่องแบบกบกระโดด (Leap frog) ที่ไม่ต้องกังวลกับจุดอ่อน หรือภัยคุกคามมากนัก หากบริษัทแอปเปิ้ลใช้การวิเคราะห์สวอตมาเป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คงไม่อาจก้าวกระโดดอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้


http://www.inwcomputer.com/it-news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3/


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223