ดิจิทอลทีวีคืออะไร
 
#409 ดิจิทอลทีวีคืออะไร

    ความเป็นมาของทีวี (Television) หรือโทรทัศน์ในประเทศไทย เริ่มต้นราวปีพ.ศ.2498 เป็นระบบทีวีขาวดำ และเปลี่ยนเป็นระบบทีวีสีในปีพ.ศ.2510 โดยใช้การแพร่ภาพด้วยระบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนช่อง และคุณภาพขอสัญญาณ แต่ระบบดิจิทอลคือการส่งสัญญาณที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ทำให้ได้จำนวน 8 -25 ช่องสถานีต่างกับระบบอนาล็อกที่ได้เพียงช่องเดียว ข้อดีของระบบดิจิทอลคือประหยัดพลังงาน ได้ภาพที่คมชัดกว่า และสัญญาณภาพมีอัตราส่วนแบบ Wide screen คือ 16:9 ซึ่งเหมาะกับเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED, LCD และ Plasma TV

    เหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นทีวีระบบดิจิทอล คือ ดำเนินการตามมติประชาคมอาเซียนที่จะเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิทอลใช้มาตรฐานคือ DVB-T2 และให้ยุติระบบอนาล็อกในช่วงปีพ.ศ.2558 - 2563 สำหรับประเทศไทยกำหนดให้ออกใบอนุญาตดิจิทอลทีวีช่วงแรกระหว่างกุมภาพันธ์ 2555 – สิงหาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่กำหนดกรอบ วางหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ซึ่งในอนาคตสามารถรับชมทีวีสาธารณะได้มากกว่า 100 ช่อง แต่ช่วงสิงหาคม 2556 ไทยจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจจำนวน 24 ช่อง ซึ่งเพิ่มจากระบบอนาล็อกเดิมที่มีทีวีสาธารณะเพียง 6 ช่อง คือ 3, 5, 7, 9, NBT และ Thai PBS

    การรับสัญญาณดิจิทอลเข้าทีวีมี 3 แบบ คือ แบบแรก คือ ทีวีรุ่นเก่าที่ใช้เสารับสัญญาณแบบ Antenna หรือเสาหนวดกุ้ง จะต้องซื้ออุปกรณ์ที่เรียกว่า จูนเนอร์ หรือ กล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set top box) เพื่อทำหน้าที่รับสัญญาณดิจิทอลมาแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกส่งเข้าทีวีรุ่นเก่า แบบที่สอง คือ ทีวีผ่านจานดาวเทียมทั้งแบบรายเดือนหรือไม่เป็นรายเดือนจะรับชมดิจิทอลทีวีได้ทันที และช่องเดิมจะถูกประกาศให้เป็นทีวีสาธารณะ แล้วจะเพิ่มช่องใหม่เข้าไปอัตโนมัติ แบบที่สาม คือ ซื้อทีวีที่เป็นทีวีดิจิทอลที่สามารถรับสัญญาณดิจิทอลได้โดยตรง ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้คาดว่าจะส่งสัญญาณควบคู่กันไปทั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทอลไม่เกินปีพ.ศ.2563 แล้วมีข่าวว่าช่อง 9 และ NBT จะทดลองออกอากาศในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

   

   http://www.thairath.co.th/content/tech/359957

   http://www.youtube.com/watch?v=gnZwJe2fZXQ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
419. โฆษณาที่มีผลต่อผู้รับสารที่สุด
418. เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา
417. การใช้สีไล่ระดับ และการยกพื้น
416. แท็บเล็ตช่วยการศึกษาจริงหรือ
415. ปิดซื้อซองประมูลทีวีดิจิทอล
414. นักศึกษามหาวิทยาลัยมีพลังแฝง
413. ภาษาวิบัติหรือวิวัฒน์กันแน่
412. เก่าไปใหม่มากับการ์ดยี่สิบ
411. ยักษ์ก็ล้มได้และล้มดัง
410. พลังในการชี้นำของสื่อ
409. ดิจิทอลทีวีคืออะไร
408. การใช้เครือข่ายสังคมส่งเสริมท่องเที่ยว
407. จุดตรวจสอบการเข้าระบบเฟสบุ๊ค
406. คลิ๊ปวีดีโอในงานแต่งงาน
405. หวังว่าคุณธรรมจะหยุดความคิดชั่ววูบได้
404. สั่งบล็อกเว็บไซต์หนังชนโรง
403. ระบบปฏิบัติการล่าสุดของแอปเปิ้ล
402. การสื่อสารคือศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติ
401. การตรวจสอบ และการทวนสอบ
400. สารสนเทศระดับอุดมศึกษา
399. ใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลการสาย
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC