ฐานข้อมูล GIS ระดับครัวเรือน

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 384 ฐานข้อมูล GIS ระดับครัวเรือน ()
มีโอกาสได้ฟังเป้าหมายข้อหนึ่งของคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่าจะพัฒนาจังหวัดด้วยการทำฐานข้อมูล GIS ที่มีข้อมูลลงถึงระดับครัวเรือน ทำให้ทราบว่าท่านเป็นผู้เข้าใจเทคโนโลยี และองค์ประกอบของระบบ ซึ่งการทำงานนี้ให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้เก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล แต่ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจากนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ซึ่งอาจเรียกว่าสารตั้งต้น หรือไม้ขีดก้านแรกนั่นเอง แล้วท่านเล่าว่าเคยทำงานกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area-Based Collaborative Research) และได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ลักษณะของระบบ GIS ที่ท่านแบ่งปันแก่ทีมวิจัยที่ไปขอเปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง "แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมศักยภาพชุมชน พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง" ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาในลำปาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เห็นภาพ คือ การคลิ๊กเข้าระบบ GIS ไปแล้ว เลือกได้ถึงระดับครัวเรือน เห็นภาพว่าบ้านใดมีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้มีจิตเมตตาสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยตรงในยามที่ผู้สูงวัยกำลังต้องการความช่วยเหลือ ไม่ต้องรอดูรายการวงเวียนชีวิตเพียงช่องทางเดียว
หากการนำร่องระบบนี้ในประเด็นผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จ ก็จะต่อยอดไปได้อีกมากมายทั้งอาชีพ ยาเสพติด เยาวชน การศึกษา ซึ่งท่านยังพูดถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ในประเด็นการใช้ Line ซึ่งเป็นแอพสนทนาแบบหนึ่งบนสมาร์ทโฟนว่าคนไทยใช้ Line มากถึง 10,221,282 คนจากทั้งหมด 82.4 ล้าน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2555 สูงเป็นอันดับ 2 ในโลกรองจากญี่ปุ่น และมีเปอร์เซ็นต์การเติบโต 1,150 เปอร์เซ็นต์ใน 1 ปี แล้วไทยยังเป็นอันดับ 1 ของการใช้แอพนี้บ่อยที่สุดในโลก ซึ่งเป็นข้อมูลได้ว่าการใช้เทคโนโลยีในการทำงานของคนไทยไม่น่าสุดวิสัยที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

http://abc.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=648

http://www.whatphone.net/news/Line-announce-10-millions-active-users-in-thailand-2798.htmlบทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223