ฐานข้อมูล GIS ระดับครัวเรือน
 
# 384 ฐานข้อมูล GIS ระดับครัวเรือน

    มีโอกาสได้ฟังเป้าหมายข้อหนึ่งของคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่าจะพัฒนาจังหวัดด้วยการทำฐานข้อมูล GIS ที่มีข้อมูลลงถึงระดับครัวเรือน ทำให้ทราบว่าท่านเป็นผู้เข้าใจเทคโนโลยี และองค์ประกอบของระบบ ซึ่งการทำงานนี้ให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้เก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล แต่ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจากนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ซึ่งอาจเรียกว่าสารตั้งต้น หรือไม้ขีดก้านแรกนั่นเอง แล้วท่านเล่าว่าเคยทำงานกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area-Based Collaborative Research) และได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

    ลักษณะของระบบ GIS ที่ท่านแบ่งปันแก่ทีมวิจัยที่ไปขอเปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง "แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมศักยภาพชุมชน พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง" ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาในลำปาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เห็นภาพ คือ การคลิ๊กเข้าระบบ GIS ไปแล้ว เลือกได้ถึงระดับครัวเรือน เห็นภาพว่าบ้านใดมีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้มีจิตเมตตาสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยตรงในยามที่ผู้สูงวัยกำลังต้องการความช่วยเหลือ ไม่ต้องรอดูรายการวงเวียนชีวิตเพียงช่องทางเดียว

    หากการนำร่องระบบนี้ในประเด็นผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จ ก็จะต่อยอดไปได้อีกมากมายทั้งอาชีพ ยาเสพติด เยาวชน การศึกษา ซึ่งท่านยังพูดถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ในประเด็นการใช้ Line ซึ่งเป็นแอพสนทนาแบบหนึ่งบนสมาร์ทโฟนว่าคนไทยใช้ Line มากถึง 10,221,282 คนจากทั้งหมด 82.4 ล้าน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2555 สูงเป็นอันดับ 2 ในโลกรองจากญี่ปุ่น และมีเปอร์เซ็นต์การเติบโต 1,150 เปอร์เซ็นต์ใน 1 ปี แล้วไทยยังเป็นอันดับ 1 ของการใช้แอพนี้บ่อยที่สุดในโลก ซึ่งเป็นข้อมูลได้ว่าการใช้เทคโนโลยีในการทำงานของคนไทยไม่น่าสุดวิสัยที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

   

   http://abc.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=648

   

   http://www.whatphone.net/news/Line-announce-10-millions-active-users-in-thailand-2798.html

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
394. สะท้อนภาพจังหวัดผ่านคำขวัญ
393. เฟสบุ๊คไม่ใช่ที่ส่วนตัวอีกต่อไป
392. แรงขับการแบ่งปันในเครือข่ายสังคม
391. ความสำเร็จในการจำหน่ายเฟอร์บี้
390. ไซเบอร์โฮมหนุนการศึกษาไทยจริงหรือ
389. กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต
388. ชีวิตที่ต้องเปรียบเทียบตลอดเวลา
387. เลื่อนแจกแท็บเล็ตปี 2556
386. กดไลค์มากไปมีความหมายเป็นลบ
385. เลือกข้างว่าจะชอบหรือติดตาม
384. ฐานข้อมูล GIS ระดับครัวเรือน
383. ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร
382. บล็อกช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
381. บริการเรียนรู้ทางไกลจากไมโครซอฟท์
380. การปิดกั้นเฟสบุ๊ค
379. องค์ประกอบที่เหมือนกัน
378. กระแสไลค์ในเฟซบุ๊ค
377. เกมออนไลน์บนกระป๋องเครื่องดื่ม
376. อาจารย์กูคือใคร
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC