การปิดกั้นเฟสบุ๊ค
 
# 380 การปิดกั้นเฟสบุ๊ค

    วันนี้ขึ้นหัวข้อแปลกอยู่สักหน่อย และสวนกระแสสถิติการใช้เฟซบุ๊คว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดที่เป็นสาวกของเฟซบุ๊ค คือ 12,797,500 คน เมื่อปลายเดือนมกราคม 2556 และมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ คิดเป็นร้อยละ 154.54 หรือกล่าวได้ว่าแต่ละคนมีมากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ แล้วทั้งประเทศมีบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด 18,271,480 ซึ่งหมายความว่าเฉพาะกรุงเทพฯ เพียงเมืองเดียวก็มีผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับทั้งประเทศ ซึ่งตอกย้ำว่าประเทศไทยมีกรุงเทพฯ เจริญเพียงเมืองเดียว เพราะการที่กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของไทยหากจะพูดเรื่องปิดกั้นการใช้งานย่อมต้องถูกมองว่าเป็นแกะดำ หรือพวกขวางโลกในบัดดล

    หากจะปิดกั้นต้องเริ่มจากบทบาทของผู้บริหารสูงสุดที่พบว่าพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรไม่ตอบวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือใช้เวลาในที่ทำงานไม่คุ้มกับค่าจ้าง ผลงานไม่บรรลุตามแผนขององค์กร เคยฟังโน้ตอุดมพูดในเดี่ยว 8 ตอนรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เตือนนักดนตรีว่าอย่าใช้ BB ขณะเขากำลังทำงาน หรือสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเมื่อ 6 กันยายน 2555 ว่าจะระงับการเข้าถึงเฟซบุ๊ค เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ และสิ้นเปลืองช่องสัญญาณ ซึ่งจะดำเนินการได้นั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจปัญหา และอธิบายปัญหาได้อย่างชัดเจน

    เทคนิคที่ผู้ดูแลระบบจะควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีอยู่ขององค์กรมีหลายระดับ ซึ่งขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กรที่จะเป็นตัวเสริม อาจเริ่มจากการให้นโยบายป้องปรามการใช้งาน ประกาศเป็นระเบียบปฏิบัติ ควบคุมการใช้งานผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือใช้ซอฟท์แวร์ควบคุมในเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานของผู้ใช้แต่ละคน แต่หากเป็น smart phone ที่ใช้บริการ 3G ก็จะไม่สามารถระงับผ่านซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ แต่อาจควบคุมด้วยการกำหนดนโยบายตัดเงินเดือน หรือมีโทษทางวินัยหากสืบทราบว่าใช้เฟซบุ๊คในเวลางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แล้วมีทีมเฝ้าระวังตรวจสอบก็จะทำให้การปิดกั้นสัมฤทธิ์ผล ส่งผลให้บุคลากรไม่วอกแวกไปกับกิจกรรมที่ไม่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กร แล้วหันกลับมาสนใจทำพันธกิจขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง

   

   http://faceblog.in.th/2012/05/facebook-bangkok/

   http://www.it24hrs.com/2012/moi-block-facebook/

   http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/cities/

   

   

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
389. กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต
388. ชีวิตที่ต้องเปรียบเทียบตลอดเวลา
387. เลื่อนแจกแท็บเล็ตปี 2556
386. กดไลค์มากไปมีความหมายเป็นลบ
385. เลือกข้างว่าจะชอบหรือติดตาม
384. ฐานข้อมูล GIS ระดับครัวเรือน
383. ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร
382. บล็อกช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
381. บริการเรียนรู้ทางไกลจากไมโครซอฟท์
380. การปิดกั้นเฟสบุ๊ค
379. องค์ประกอบที่เหมือนกัน
378. กระแสไลค์ในเฟซบุ๊ค
377. เกมออนไลน์บนกระป๋องเครื่องดื่ม
376. อาจารย์กูคือใคร
375. ผลจัดอันดับตามสื่อช่วงสิ้นปี
374. การเลือกแท็บเล็ตยี่ห้อกับโนเนม
373. การแก้ไขถ่ายภาพแล้วเบลอ
372. ปลดพนักงานไม่ถูกปกปิดอีกต่อไป
371. แนวโน้มการรับชมทีวีสดลดลง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC