พออ่านน้อยยอดซื้อแท็บเล็ตก็น้อย
 
# 359 พออ่านน้อยยอดซื้อแท็บเล็ตก็น้อย

    จากสถิติข้อมูลการอ่านหนังสือของคนไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยอ่านหนังสือประมาณ 2 – 5 เล่มต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่อ่านหนังสือ 50 – 60 เล่มต่อปี ซึ่งมากกว่าประเทศไทยสิบเท่าทำให้ก็อดใจหายไม่ได้ เมื่อสังเกตพฤติกรรมของชาวลำปางก็พบว่าร้านหนังสือหลายแห่งปิดตัวไป ส่วนที่มีอยู่ก็มีคนเข้าไปใช้บริการไม่หนาแน่น รายการหนังสือก็ลดลงเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทอื่นเข้าไปแทน ส่วนนักวิชาการระดับประเทศได้ให้ความเห็นว่าประเทศไทยลงทุนทางการศึกษามาก (ปีละกว่า 4 แสนล้านบาท หรือ 25% ของงบทั้งหมด) แต่ล้มเหลวในด้านการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครูอาจารย์คุณภาพปานกลาง สอนและสอบแบบท่องตามตำรา ทั้งครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รักการอ่าน อ่านจับใจความไม่เก่ง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่ค่อยเป็น

    มาร์ค ไอนสไตน์ ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรม เอเชีย-แปซิฟิก บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มีความเห็นว่า นิสัยการอ่านของคนไทยรั้งการเติบโตของแท็บเล็ต หมายความว่า คนไทยไม่นิยมซื้อแท็บเล็ตเนื่องจากอ่านน้อย เพราะเชื่อว่าแท็บเล็ตที่คนไทยตัดสินใจซื้อก็เพื่อใช้อ่านหนังสือโดยเลือกซื้ออีบุ๊ค (e-book) ที่มีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ต แทนการซื้อหนังสือในรูปของสิ่งพิมพ์ แต่ปลายปี 2555 สถิติการอ่านหนังสือจากอีบุ๊คจะเพิ่มขึ้น เพราะนักเรียน ป.1 กำลังจะมีแท็บเล็ตถ้วนทั่ว และรัฐบาลกำลังพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ

    เคยฟังกูรูท่านหนึ่งให้ทัศนะต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการศึกษาว่า ยุคสื่อสิ่งพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นยุคคลิ๊ก (Click) เพราะอะไรก็เข้าถึงได้ง่ายเพียงผ่านปลายนิ้วสัมผัสด้วยการคลิ๊ก ต้องการอะไรก็เพียงแต่คลิ๊ก ต่อไปเวลาถามนักเรียน เขาก็คงจะหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาใช้หาข้อมูลมาตอบคำถามเป็นแน่ ซึ่งบางคนคิดว่าเรากำลังข้ามผ่านจากยุค Read เป็นยุค Click เพราะนักเรียนบางคนทำรายงานด้วย 3 ขั้นตอน คือ Click, Copy และ Paste ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องเข้าห้องสมุด ไปค้นบัตรรายการ ไปหยิบหนังสือมาอ่านหลายเล่มกว่าจะวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่อการทำรายงาน แล้วต้องสังเคราะห์เนื้อหาไปเขียนด้วยมือลงกระดาษรายงาน รวบรวมนำไปเข้าเล่มส่งครู แต่ปัจจุบันทุกอย่างเสร็จได้ด้วยการคลิ๊กไม่กี่ครั้ง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
368. โฟร์จีหรือสี่จีในวันนี้
367. ผลการจัดอันดับในสื่อ
366. โหนกระแส 3G สร้างนิยามใหม่
365. ระบบห้องสมุดที่บ้าน
364. 11ฮกเกอร์หมวกขาว11ฮกกูเกิ้ล
363. ครบหนึ่งปีการจากไปของสตีฟ จ็อบส์
362. สร้างอีบุ๊คด้วย Flipalbum
361. iphone คาดว่าออกตัวแรงตามเคย
360. จอผ้า จอแอล และจอแท็บ
359. พออ่านน้อยยอดซื้อแท็บเล็ตก็น้อย
358. การรวมศูนย์กับกระจายศูนย์ในปัจจุบัน
357. อิทธิพลของการกดไลค์
356. จิตอาสา
355. อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี
354. เสน่ห์ของแผนที่ความคิด
353. การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
352. โทรศัพท์ที่มีโปรเจคเตอร์ในตัว
351. ยาฮูโดนแฮ็กสี่แสนห้าหมื่นบัญชี
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC