อิทธิพลของการกดไลค์
 
# 357 อิทธิพลของการกดไลค์

    การกดไลค์ หมายถึง การแสดงความชื่นชอบ หรือตอบว่าใช่ ต่อเนื้อหาที่ปรากฎ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของข้อความ รูปภาพ หรือคลิ๊ปวีดีโอ การกดไลค์เป็นที่แพร่หลายพร้อมกับความนิยมที่มีต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เพิ่มขึ้น แล้วส่งผลถึงการนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ยี่ห้อ องค์กร หรือสินค้า จนปรากฎภาพสัญลักษณ์ยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นให้เห็นในสื่ออย่างหลากหลาย รวมถึงการนำผลการกดไลค์ไปใช้ประกอบการตัดสินความนิยมในการแข่งขันมากมาย อาทิ ประกวดภาพเดี่ยว ภาพครอบครัว หนังสั้น หรือเพลง

    การปรากฎในสื่อ พบว่า มีการใช้คำว่า กดไลค์ มาเป็นชื่อภาพยนตร์ คือ "ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟ" เป็นชื่อภาพยนตร์ มีนักแสดงนำคือ มอส ปฏิภาณ และ ออม สุชาร์ และ อัทธ์ อังค์กูณฑ์ หรือเพลงที่ชื่อ กดเลิฟ ของ so cool ที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับ status หรือ comment มีข้อความในเนื้อเพลงท่อนหนึ่งว่า "ได้แต่คอยกด like อีกเมื่อไรไม่รู้จะได้กด love เธอ" ก็ล้วนมีอิทธิพลมาจาก social media ซึ่งแสดงในมุมของคนที่มีความรักให้กันฉันท์ชู้สาว แต่การกดไลค์ในชีวิตจริงมีวัตถุประสงค์กว้างกว่านั้น เพราะการกดไลค์เริ่มต้นจากการมีความรู้สึกดี ชื่นชอบ หรืออยากบอกต่อ อาจพบปุ่มกดไลค์ในเว็บไซต์ด้านข่าว หรือร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ใน social media ก็ได้

    อิทธิพลของการกดไลค์ เป็นเครื่องแสดงจุดยืนว่าเรายืนอยู่ที่ใด ชอบหรือไม่ชอบอะไร แต่ถ้าไม่กด หมายถึง การไม่แสดงความเห็น หรือ เฉย ๆ หรือเจตนาละเว้น หากสนใจประสิทธิผลการกระจายข่าวสารพบว่าจำนวนการกดไลค์ หรือแสดงความเห็น มีผลต่อค่าสถิติการบอกต่อ (Viral) บางเรื่องที่ถูกกดไลค์ หรือแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากก็จะมีค่า viral ที่สูง ซึ่งค่า Virality คือ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้สร้างเนื้อหาเพิ่มหลังมองเห็นต่อจำนวนผู้มองเห็นเนื้อหา แล้วค่านี้มีผลต่ออันดับการนำเนื้อหาไปแสดงในเพจของเพื่อนในเครือข่ายสังคม เกิดจำนวนการรับรู้ต่อข่าวสารนั้นสูง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสารนั้น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
366. โหนกระแส 3G สร้างนิยามใหม่
365. ระบบห้องสมุดที่บ้าน
364. 11ฮกเกอร์หมวกขาว11ฮกกูเกิ้ล
363. ครบหนึ่งปีการจากไปของสตีฟ จ็อบส์
362. สร้างอีบุ๊คด้วย Flipalbum
361. iphone คาดว่าออกตัวแรงตามเคย
360. จอผ้า จอแอล และจอแท็บ
359. พออ่านน้อยยอดซื้อแท็บเล็ตก็น้อย
358. การรวมศูนย์กับกระจายศูนย์ในปัจจุบัน
357. อิทธิพลของการกดไลค์
356. จิตอาสา
355. อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี
354. เสน่ห์ของแผนที่ความคิด
353. การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
352. โทรศัพท์ที่มีโปรเจคเตอร์ในตัว
351. ยาฮูโดนแฮ็กสี่แสนห้าหมื่นบัญชี
350. สัญลักษณ์ในพิธีไหว้ครู
349. ผู้ผลิตแบล็คเบอร์รี่ปลดห้าพัน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC