เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย
 
# 342 เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย

    พฤษภาคม 2555 ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 8 จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ฟัง Keynote speaker บรรยายเรื่อง Dynamic neural networks และ Innovation management ในขณะฟังก็มีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จึงแบ่งปันให้กับเพื่อนได้ร่วมเรียนรู้ จึงสรุปประเด็นแล้วส่งเข้า twitter.com ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ด้วย micro blogging เป็นครั้งแรกของผู้เขียน แล้วนำรวบรวมเป็นเรื่องราวผ่าน storify.com

    สถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมที่บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวายฟาย (Wi-Fi) ที่ใช้เบอร์ห้องเป็นรหัสเข้าใช้ เมื่อย้ายออกจากโรงแรม รหัสนั้นก็จะใช้ไม่ได้ สำหรับเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็มที่เคยแจกเป็นเล่ม หรือซีดี ก็เปลี่ยนเป็นแจกแฟ้ม PDF ใน Flash Drive ทำให้ผู้ที่พกพา Notebook เข้าประชุมสามารถเปิดรายงานฉบับเต็มไปพร้อมกับการเรียนรู้จากผู้นำเสนอ เพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ง่าย จึง upload ไปฝากไว้กับ scribd.com เพื่อจัดทำห้องสมุดส่วนตัว แยก collection เป็นหมวดหมู่ แล้วแบ่งปันเอกสารกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตได้ร่วมแลกเปลี่ยนอีกช่องทางหนึ่ง

    ในห้องนำเสนอบทความวิจัยจะมี chair session ช่วยเป็นกลไกควบคุมเวลา และชี้ชวนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่มีความสนใจเรื่องที่ใกล้เคียงกัน สำหรับห้องหนึ่งที่นำเสนอผลงานเน้นด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา ก็จะนำเสนอแนวคิดใหม่ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาสื่อและกระบวนการ บทเรียนสำเร็จรูป และเทคนิคการประเมินผล ในส่วนของการประเมินก็มีการนำเสนอหลายเครื่องมือ อาทิ ความตรงของเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน ความแตกต่างของผลสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นต้น

   

   http://panchalee.wordpress.com/2009/04/18/programinstructional2/
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
351. ยาฮูโดนแฮ็กสี่แสนห้าหมื่นบัญชี
350. สัญลักษณ์ในพิธีไหว้ครู
349. ผู้ผลิตแบล็คเบอร์รี่ปลดห้าพัน
348. กำเนิดไมโครซอฟท์เซอเฟซ
347. บริษัทโนเกียปลดคนงานเป็นหมื่น
346. แหล่งเก็บข้อมูลในก้อนเมฆ
345. เหตุผลที่อาจเลิกเข้าเฟซกรุ๊ป
344. นักศึกษาป.โทใช้ yammer.com
343. วิจัยกินได้ รับใช้ชุมชน
342. เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย
341. ชวนมองโอเอสของปี2556
340. ภาพโป๊ในสภากับวายฟาย
339. สารสนเทศของท่านในแผนที่
338. อาร์เอฟไอดีสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน
337. ปัญหาการใช้แท็บเล็ตเพื่องาน
336. อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1
335. รายงานสดผ่านบล็อก
334. ถ่ายทอดสด
333. สโคปชนะประมูลแท็บเล็ตปอหนึ่ง
332. สอบประวัติผู้สมัครงาน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC