อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 336 อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1 ()
ปลายเดือนมีนาคม 2555 พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อแท็บเล็ตพีซีจาก บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เป็นการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมแนบสัญญาจัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งเดิมใช้คำว่า จีทูจี (G2G = Government to Government) แต่คำว่า "จีทูจี" ของแต่ละประเทศ มีรายละเอียดและความรับผิดชอบภายหลังการส่งมอบไม่ตรงกัน จึงเปลี่ยนเป็นการทำสัญญาซื้อขายแทน โดยเดือนเมษายน 2555 นี้จะจัดซื้อมาก่อน 2,000 เครื่องจากเป้าหมายที่จะซื้อทั้งหมด 560,000 เครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และจะเร่งให้นักเรียนได้รับแท็บเล็ตทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 นี้
การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้ออุปกรณ์ตามมาด้วยการเสนอจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา และแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มบริหารสื่อการเรียนการสอน 3) กลุ่มบริหารจัดการระบบสารสนเทศและโครงข่าย 4) กลุ่มบริการและดูแลรักษา และ 5) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เพราะแท็บเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเพียงสื่อการเรียนรู้ (Learning Media) ที่จำเป็นต้องมีแผนการสอน เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้สื่อที่มีความพร้อม
อีกประเด็นคือการทดสอบแท็บเล็ตจากจีน ที่มีแผนให้ส่งมาทดสอบว่ามีคุณภาพก่อนจำนวน 2,000 เครื่อง ถ้าผลการทดสอบพบว่าเครื่องทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกเครื่อง ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อตามแผนต่อไป แต่ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านในขั้นที่รับไม่ได้ อาทิ เครื่องหยุดการประมวลผลในเปอร์เซ็นที่สูง (Hang) การแสดงผลมีข้อบกพร่องสูง ก็อาจส่งผลให้นักเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ทันเปิดภาคเรียนต่อไป ถ้าเครื่องยังไม่ได้คุณภาพก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนซื้อหามาใช้ ดังคำว่า ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม เป็นคำสอนที่ดีมาก


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223