อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1
 
# 336 อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1

    ปลายเดือนมีนาคม 2555 พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อแท็บเล็ตพีซีจาก บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เป็นการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมแนบสัญญาจัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งเดิมใช้คำว่า จีทูจี (G2G = Government to Government) แต่คำว่า "จีทูจี" ของแต่ละประเทศ มีรายละเอียดและความรับผิดชอบภายหลังการส่งมอบไม่ตรงกัน จึงเปลี่ยนเป็นการทำสัญญาซื้อขายแทน โดยเดือนเมษายน 2555 นี้จะจัดซื้อมาก่อน 2,000 เครื่องจากเป้าหมายที่จะซื้อทั้งหมด 560,000 เครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และจะเร่งให้นักเรียนได้รับแท็บเล็ตทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 นี้

    การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้ออุปกรณ์ตามมาด้วยการเสนอจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา และแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มบริหารสื่อการเรียนการสอน 3) กลุ่มบริหารจัดการระบบสารสนเทศและโครงข่าย 4) กลุ่มบริการและดูแลรักษา และ 5) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เพราะแท็บเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเพียงสื่อการเรียนรู้ (Learning Media) ที่จำเป็นต้องมีแผนการสอน เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้สื่อที่มีความพร้อม

    อีกประเด็นคือการทดสอบแท็บเล็ตจากจีน ที่มีแผนให้ส่งมาทดสอบว่ามีคุณภาพก่อนจำนวน 2,000 เครื่อง ถ้าผลการทดสอบพบว่าเครื่องทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกเครื่อง ก็จะมีกระบวนการจัดซื้อตามแผนต่อไป แต่ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านในขั้นที่รับไม่ได้ อาทิ เครื่องหยุดการประมวลผลในเปอร์เซ็นที่สูง (Hang) การแสดงผลมีข้อบกพร่องสูง ก็อาจส่งผลให้นักเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ทันเปิดภาคเรียนต่อไป ถ้าเครื่องยังไม่ได้คุณภาพก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนซื้อหามาใช้ ดังคำว่า ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม เป็นคำสอนที่ดีมาก
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
346. แหล่งเก็บข้อมูลในก้อนเมฆ
345. เหตุผลที่อาจเลิกเข้าเฟซกรุ๊ป
344. นักศึกษาป.โทใช้ yammer.com
343. วิจัยกินได้ รับใช้ชุมชน
342. เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย
341. ชวนมองโอเอสของปี2556
340. ภาพโป๊ในสภากับวายฟาย
339. สารสนเทศของท่านในแผนที่
338. อาร์เอฟไอดีสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน
337. ปัญหาการใช้แท็บเล็ตเพื่องาน
336. อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1
335. รายงานสดผ่านบล็อก
334. ถ่ายทอดสด
333. สโคปชนะประมูลแท็บเล็ตปอหนึ่ง
332. สอบประวัติผู้สมัครงาน
331. อินเทอร์เน็ตสอง
330. สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
329. วิทนีย์ ฮุสตัน เสียชีวิตด้วยวัย 48 ปี
328. กรณี Lisa กับ Mac ใน Apple
327. เอฟบีไอปิดเว็บไซต์แชร์ไฟล์
326. เราอาจเป็นซุปเปอร์มนุษย์ได้
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC