รายงานสดผ่านบล็อก
 
# 335 รายงานสดผ่านบล็อก

    การเขียนบล็อกสด (Live Blogging) คือ การเขียนบล็อกแบบมีชีวิต หรือการเล่าเรื่องในเชิงรายงานเหตุการณ์ผ่านบล็อก มักพบการใช้งานแบบนี้ในบล็อกประเภท Micro Blogging ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในการรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ คือ twitter.com โดยกลุ่มอาชีพที่มักเขียนบล็อกแบบนี้ ได้แก่ นักข่าว หรือ นักวิชาการ ที่ต้องการรายงานประเด็นจากการฟังบรรยาย หรือผู้ฟังที่ร่วมงานการเปิดตัวสินค้า แล้วเล่าเรื่องผ่านไมโครบล็อก เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Apple ที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิ๊ปสดออกไป หรือถ่ายทอดสดผ่าน ustream.tv แต่อนุญาตให้ทำ Live Blogging ได้

    จุดเด่นของการทำ Live Blogging คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปแบบทันทีทันใด หลังฟังในแต่ละประเด็น ทำให้ผู้ติดตามงานเขียน สามารถรับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และอาจนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะกับแต่ละอาชีพ หากมีผู้สื่อข่าวในการประชุมหลายคนก็จะช่วยให้ข้อมูลที่เผยแพร่ ถูกยืนยันความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นการจับประเด็นอย่างระมัดระวัง จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจับประเด็นผิดแล้วส่งเข้า twitter.com แล้วมีผู้ใหญ่เข้าไป retweet แล้วนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่ผิด ก็อาจก่อให้เสียหายได้

    จุดด้อยของการทำ Live Blogging คือ ขณะฟังแล้วนำไปสรุปประเด็น เมื่อรับรู้ประเด็น สมองก็จะประมวลเป็นประโยคที่ไม่ยาวนัก แล้วเขียนลงไปในเว็บบล็อก ซึ่งเกิดช่องว่างระหว่างการรับรู้ การพิมพ์ การฟัง และการสบตากับวิทยากร ทำให้กระบวนการรับรู้ข่าวสารมีประสิทธิภาพลดลง บางครั้งพบว่าการตอบสนองผ่านอวัจนภาษาไม่เหมาะสม เช่น การฟังบรรยายของผู้ทรงวัยวุฒิ ถ้าบรรยายในเรื่องหนัก แต่ผู้ฟังใช้ Tablet PC ไปพร้อมกับการเสียบหูฟัง แล้วยิ้มแย้มอย่างมีความสุข มือก็มุ่งแต่ Tweet ไม่ตอบสนองกับผู้บรรยายตามควร ย่อมคาดได้ว่าประเด็นที่ผู้ฟังจะได้จากผู้บรรยาย หรือความประทับใจที่เกิดระหว่างผู้ส่งและผู้รับสารจะบกพร่องไป เทคโนโลยีมีทั้งบวกและลบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ที่ต้องให้น้ำหนักระหว่างตัวเรา ผู้เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
345. เหตุผลที่อาจเลิกเข้าเฟซกรุ๊ป
344. นักศึกษาป.โทใช้ yammer.com
343. วิจัยกินได้ รับใช้ชุมชน
342. เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย
341. ชวนมองโอเอสของปี2556
340. ภาพโป๊ในสภากับวายฟาย
339. สารสนเทศของท่านในแผนที่
338. อาร์เอฟไอดีสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน
337. ปัญหาการใช้แท็บเล็ตเพื่องาน
336. อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1
335. รายงานสดผ่านบล็อก
334. ถ่ายทอดสด
333. สโคปชนะประมูลแท็บเล็ตปอหนึ่ง
332. สอบประวัติผู้สมัครงาน
331. อินเทอร์เน็ตสอง
330. สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
329. วิทนีย์ ฮุสตัน เสียชีวิตด้วยวัย 48 ปี
328. กรณี Lisa กับ Mac ใน Apple
327. เอฟบีไอปิดเว็บไซต์แชร์ไฟล์
326. เราอาจเป็นซุปเปอร์มนุษย์ได้
325. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC