เราอาจเป็นซุปเปอร์มนุษย์ได้
 
# 326 เราอาจเป็นซุปเปอร์มนุษย์ได้

    มีโอกาสอ่านความคิดเห็นของนักทำนายอนาคต (Futurologist) 2 ท่าน คือ Dr.Ian Pearson และ Patrick Tucker ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก 100 ปีข้างหน้า กว่าจะถึงเวลานั้นก็คาดได้ว่าเราท่านส่วนใหญ่อาจไม่ได้อยู่เห็นผลการทำนายแล้ว แต่จากการให้ความเห็นประกอบผลการทำนายจำนวน 20 เรื่อง พบว่าบางเรื่องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแนวคิดจากภาพยนตร์ที่ทำให้ชีวิตของเรายืนยาวได้มากกว่า 100 ปี ซึ่งจินตนาการเหล่านั้นอาจนำไปสู่การค้นคว้าวิจัย และทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นจริงขึ้นมา มีนวัตกรรมหลายเรื่องที่กำเนิดขึ้นภายหลังภาพยนตร์ อาทิ เครื่องบินไร้คนขับ การสนทนาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ หรือการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยคลื่นสมอง ซึ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น

    เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้นำไปพัฒนาร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จนประสบความสำเร็จจะทำให้การคิดของมนุษย์และคอมพิวเตอร์หลอมรวมและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนแนวคิดนี้จะสำเร็จ เราพบว่าปัจจุบันมีระบบฐานความรู้ ระบบทำนายสภาพอากาศ ระบบการสื่อสารความเร็วสูง ระบบวิเคราะห์ภาพถ่าย ระบบเซ็นเซอร์ ระบบสแกนทะลุวัตถุ หรือเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์ด้วยคลื่นสมอง แนวคิดการเป็นซุปเปอร์มนุษย์ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป แต่มีคำถามเข้ามาอย่างแน่นอนว่าจะอยู่เหนือคนอื่นเพื่ออะไร และได้หรือไม่ ในขณะที่มนุษย์ทุกคนต้องการความเสมอภาค

    ปลายทางของการหลอมรวมปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีชีวภาพย่อมนำไปสู่ความพยายามหาคำตอบที่จะเป็นอมตะ กายเนื้อของเรามีข้อจำกัด อาจเติบโตผิดปกติ เปลี่ยนรูป หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งการล้มเหลวของกายเนื้อนำไปสู่สาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง หากย้ายความรู้สึกนึกคิดออกไปไว้นอกกายเนื้อปัจจุบันได้ ก็จะทำให้มนุษย์เป็นอมตะได้ เราอาจพัฒนาซุปเปอร์มนุษย์ได้ แต่การย้ายความคิดออกจากร่างกายก็ยังเป็นเรื่องที่ยากกว่า แล้วเป็นความหวังของมนุษย์ที่ต้องการมีชีวิตอยู่หลังกายเนื้อเสื่อมสลายไป และนั้นก็ยังคงเป็นเพียงจินตนาการหรือความฝันต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
336. อีกก้าวที่สำคัญของแท็บเล็ตป.1
335. รายงานสดผ่านบล็อก
334. ถ่ายทอดสด
333. สโคปชนะประมูลแท็บเล็ตปอหนึ่ง
332. สอบประวัติผู้สมัครงาน
331. อินเทอร์เน็ตสอง
330. สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
329. วิทนีย์ ฮุสตัน เสียชีวิตด้วยวัย 48 ปี
328. กรณี Lisa กับ Mac ใน Apple
327. เอฟบีไอปิดเว็บไซต์แชร์ไฟล์
326. เราอาจเป็นซุปเปอร์มนุษย์ได้
325. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
324. ทดสอบโมเด็มไร้สายของแค็ท
323. เราคุยกับสมาร์ทโฟนรู้เรื่อง
322. หัวเลี้ยวหัวต่อของแฟลช
321. เพื่อนกับความเป็นส่วนตัว
320. อากงเอสเอ็มเอส 20 ปี
319. สื่อในเครือข่ายสังคม
318. ที่สุดกับ 3.9G โดยทีโอที
317. 3.9G คืออะไร
316. ต่ออินเทอร์เน็ตแผนสอง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC