ต่ออินเทอร์เน็ตแผนสอง
 
# 316 ต่ออินเทอร์เน็ตแผนสอง

    มีโอกาสย้ายบ้านไปอยู่หมู่บ้านกล้วยไม้ เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เพราะบ้านที่ซื้อมาไม่ได้ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ต จึงมองหาบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง เมื่อออกไปยืนริมรั้วในบ้านพบว่ามีเพื่อนบ้านปล่อยอินเทอร์เน็ตไร้สายออกมา 2 หลัง แต่สัญญาณอ่อน และมีการกำหนดรหัสความปลอดภัยแบบ WPA2 ไว้ จึงไม่ได้ขอเพื่อนบ้านใช้บริการ ส่วนชื่ออุปกรณ์ก็พบว่าเป็น Wireless & ADSL Router ยี่ห้อ Belkin เหมือนของผู้เขียน

    เมื่อการต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านบริการ ADSL ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จึงหาวิธีเชื่อมต่อวิธีอื่น ก็พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีโมเด็ม (Modem) ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณสำหรับรับส่งข้อมูล ระหว่างสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทอล โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อ ความเร็วที่ได้จากการทดสอบด้วย speedtest ของ tot พบว่าความเร็วที่ได้ประมาณ 36 Kbps ซึ่งเพียงพอกับการอ่านข่าว ถามตอบเว็บบอร์ด หรือค้นข้อมูลทั่วไป อีกวิธีหนึ่งคือการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย มองว่าโทรศัพท์เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ จากการทดสอบพบว่ามีความเร็วสูงกว่าการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ของบ้าน

    อีกแผนหนึ่งที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่า บ้านของเขาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตไว้ แล้วมีเพื่อนบ้านขอใช้ร่วม เขาจึงย้ายอุปกรณ์บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายออกไปอยู่ในบ้านที่เป็นศูนย์กลาง แล้วกระจายให้บ้านใกล้เคียงรวม 4 หลัง เรียกว่าเช่า 1 ได้ถึง 4 ส่วนค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเช่า ค่าติดตั้ง และค่าไฟฟ้าก็ใช้วิธีหารเฉลี่ย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด คือ จ่ายเกือบเท่าเดิมแต่ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาก การรวมศูนย์บริการแบบนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจในระหว่างเพื่อนบ้าน และสภาพแวดล้อมต้องอำนวย จึงจะดำเนินการได้ ส่วนวิธีอื่น อาทิ Aircard หรือ Netsim หรือใช้ผ่าน Smart Phone ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ส่วนวิธีที่ผู้เขียนเลือกคือรอผู้ให้บริการติดตั้งบริการ ADSL ให้แล้วเสร็จ ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
326. เราอาจเป็นซุปเปอร์มนุษย์ได้
325. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
324. ทดสอบโมเด็มไร้สายของแค็ท
323. เราคุยกับสมาร์ทโฟนรู้เรื่อง
322. หัวเลี้ยวหัวต่อของแฟลช
321. เพื่อนกับความเป็นส่วนตัว
320. อากงเอสเอ็มเอส 20 ปี
319. สื่อในเครือข่ายสังคม
318. ที่สุดกับ 3.9G โดยทีโอที
317. 3.9G คืออะไร
316. ต่ออินเทอร์เน็ตแผนสอง
315. ความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลก
314. ถึงเวลาบล็อกเฟซบุ๊คดอทคอม
313. ต่อเน็ตกับแท็บเล็ตพีซี
312. อุทกภัย 2554
311. สตีฟจอบส์เสียชีวิตแล้ว
310. ความร่วมมือในอาเซียน
309. ธรรมะออนไลน์ของเจ้าคุณพิพิธ
308. คนรักแม็ค
307. เน็ตเร็วเหนือจินตนาการ
306. ลงชื่อเข้างานที่เปลี่ยนไป
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC