ความร่วมมือในอาเซียน
 
# 310 ความร่วมมือในอาเซียน

    มีความตื่นตัวในการรวมกลุ่มประเทศ เรียกว่า อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 ในครั้งแรกมีเพียง 5 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่อมามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการ อาจสรุปได้ว่าเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุข เจริญรุ่งเรือง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

    จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 7 ตุลาคม 2546 ได้ให้การรับรองและลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ซึ่งรวมเรื่องการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC = ASEAN Economic Community) ที่เป็นหนึ่งในเสาหลัก 3 เสาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีก 2 เสาหลัก คือเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง (Political and Security Pillar) และเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Pillar)

    ผลการประชุมสรุปได้ว่าเราต้องเปิดประเทศสู่ ประชาคมอาเซียน ใน ค.ศ.2020 หรือ 2015 หน่วยงานที่มีความเข้าใจพยายามผลักดันให้เกิดการตื่นตัว เตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยน และเชื่อได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่กว่าจะถึงเวลานั้นย่อมมีการวิพากษ์ถึงสิ่งที่ได้ว่าจะเป็นวิกฤตหรือโอกาส ซึ่งผลกระทบหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงคือ แรงงานมีฝีมือมีจำกัดอาจไหลออกนอกประเทศได้ ซึ่งเป้าหมายสำคัญของ AEC คือ การกำหนดอัตราภาษีเป็น 0 เพื่อนชาวไทยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีข่าวทาง เว็บไซต์ และคลิ๊ปแนะนำออกมาอย่างต่อเนื่อง แล้วพวกเรามาปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันนะครับ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
320. อากงเอสเอ็มเอส 20 ปี
319. สื่อในเครือข่ายสังคม
318. ที่สุดกับ 3.9G โดยทีโอที
317. 3.9G คืออะไร
316. ต่ออินเทอร์เน็ตแผนสอง
315. ความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลก
314. ถึงเวลาบล็อกเฟซบุ๊คดอทคอม
313. ต่อเน็ตกับแท็บเล็ตพีซี
312. อุทกภัย 2554
311. สตีฟจอบส์เสียชีวิตแล้ว
310. ความร่วมมือในอาเซียน
309. ธรรมะออนไลน์ของเจ้าคุณพิพิธ
308. คนรักแม็ค
307. เน็ตเร็วเหนือจินตนาการ
306. ลงชื่อเข้างานที่เปลี่ยนไป
305. ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีขาดกันไม่ได้
304. สัมมนา Admin 2011
303. เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี
302. กูเกิ้ลพลัสเบต้า
301. การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
300. ตั้งเค้าวินโดว์ 8
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC