สัมมนา Admin 2011
 
# 304 สัมมนา Admin 2011

    การให้บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ผู้จำหน่ายสินค้าให้ความสำคัญ และเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Admin 2011 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 จัดโดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านความพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ต และเทคนิคการบริหารเครือข่ายภายในแก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับบริการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานระดับองค์กร

    ในการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการให้ความรู้กับลูกค้า เป็นบริการหลังการขายเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้เข้าใจเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ได้ทราบถึงแผนพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีอยู่ และอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวการออกแบบระบบเครือข่ายแบบวงแหวน และจำนวนเส้นทางการเชื่อมต่อออกนอกประเทศที่ลดความเสี่ยงต่อการขาดหายด้วยเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำรองขึ้นทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจล ทำให้ผู้ใช้บริการทั้งประเทศเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจ และการสื่อสารจะไม่หยุดชะงักอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

    สำหรับหัวข้อในการอบรมมี 5 หัวข้อหลัก คือ 1) ความพร้อมด้านโครงข่าย Network เพื่อรองรับการให้บริการ Cat Corporate Internet 2) เทคนิคการออกแบบระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานให้แข็งแรง 3) ความพร้อมการให้บริการ Internet Data Center 4) แนะนำบริการ Web Hard และ Cat Conference 5) Update ข้อมูล IPV6 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการสัมมนาครั้งนี้มิใช่ครั้งแรก หรือครั้งสุดท้าย การพัฒนาด้านเทคโนโลยียังต้องดำเนินต่อไปควบคู่กับการให้บริการหลังการขาย ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อได้เรียนรู้ที่จะเลือก และผู้ขายนำข้อคิดเห็นไปประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
314. ถึงเวลาบล็อกเฟซบุ๊คดอทคอม
313. ต่อเน็ตกับแท็บเล็ตพีซี
312. อุทกภัย 2554
311. สตีฟจอบส์เสียชีวิตแล้ว
310. ความร่วมมือในอาเซียน
309. ธรรมะออนไลน์ของเจ้าคุณพิพิธ
308. คนรักแม็ค
307. เน็ตเร็วเหนือจินตนาการ
306. ลงชื่อเข้างานที่เปลี่ยนไป
305. ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีขาดกันไม่ได้
304. สัมมนา Admin 2011
303. เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี
302. กูเกิ้ลพลัสเบต้า
301. การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
300. ตั้งเค้าวินโดว์ 8
299. การเดินทางกับสมบัติทัวร์
298. ห้องเครื่องคือเขตอันตราย
297. ความเร็วที่ไม่มีวันพอ
296. เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
295. ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC