การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
 
# 301 การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด

    มีโอกาสฟัง ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ บรรยาย ในประเด็นการตัดสินใจเลือก โดยท่านยกตัวอย่างว่าถ้าผู้คนที่ยังมีปัจจัยสี่ไม่ครบ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ก็มักจะเลือกผลประโยชน์เพื่อตนเองก่อนเลือกผลประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ซึ่งเป็นความสมเหตุสมผลที่เข้าใจได้ เพราะใช้ฐานคิดบนความอยู่รอดโดยมองความเป็นอยู่เป็นที่ตั้ง เมื่อผู้เขียนนำคำว่าตัดสินใจเลือกมาพิจารณา ก็พบว่าการเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีของผู้คนในปัจจุบันมีฐานคิดที่หลากหลาย บางคนตัดสินใจเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้แสดงถึงฐานะหน้าตา ที่วัดกันด้วยความรู้สึกของคนอื่น อาทิ เลือกซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่สุด รูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนใคร ราคาสูง เพื่อแสดงถึงระดับทางสังคมที่สูงกว่า เป็นการวัดคุณค่ากันที่วัตถุเป็นสำคัญ

    เคยได้ยินข่าวว่าพนักงานบริษัทจำนวนไม่น้อยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหลังจากธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ปล่อยเงินกู้ หรืออนุมัติบัตรเครดิตโดยลดเงื่อนไขการอนุมัติที่เข้มงวดลง ทำให้ผู้ที่มีเงินเดือนไม่สูง สามารถนำเงินในอนาคตมาใช้ได้ การได้เงินมาง่าย และมีบริษัทที่อนุมัติเครดิตง่ายจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้คำว่า รูดปื้ดถูกใช้ เพื่อให้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ แล้วเหตุการณ์ที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังตามมาอย่างรวดเร็ว จนเป็นข่าวให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง เพราะไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายโดยคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือศักยภาพของรายรับไม่เพียงพอในการชำระหนี้ที่ก่อไว้

    การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีของแต่ละคนมีความแตกต่าง อาจมาจากความชอบส่วนบุคคล คำนึงถึงสายตาของผู้อื่นรอบตัว บางก็เลือกตามอารมณ์ที่เหนือเหตุผลใด บางคนต้องเลือกเพราะจำเป็นต้องใช้ บางคนมีผู้กำหนดนโยบายขององค์กรเป็นผู้เลือกรุ่นของโทรศัพท์ในบริษัท ในอนาคตนักเรียนอาจมี Tablet PC ใช้ทั้งประเทศ ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจได้รับ IPAD หรือ Notebook อีกเครื่องตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน เป็นต้น ไม่ว่าจะเลือกด้วยวิธีใด หรือใครเป็นผู้เลือก แต่ประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจนั้นตอบตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจก่อนตัดสินใจเสมอ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
311. สตีฟจอบส์เสียชีวิตแล้ว
310. ความร่วมมือในอาเซียน
309. ธรรมะออนไลน์ของเจ้าคุณพิพิธ
308. คนรักแม็ค
307. เน็ตเร็วเหนือจินตนาการ
306. ลงชื่อเข้างานที่เปลี่ยนไป
305. ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีขาดกันไม่ได้
304. สัมมนา Admin 2011
303. เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี
302. กูเกิ้ลพลัสเบต้า
301. การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
300. ตั้งเค้าวินโดว์ 8
299. การเดินทางกับสมบัติทัวร์
298. ห้องเครื่องคือเขตอันตราย
297. ความเร็วที่ไม่มีวันพอ
296. เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
295. ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
293. พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน
292. เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
291. การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC