เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
 
# 296 เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร

    ในกลุ่มคนที่ต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และต้องการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การมีเครื่องบริการฝากแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Server) เพื่อให้เป็นแหล่งรวมทรัพยากรที่ถูกใช้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange) ระหว่างสมาชิก อาทิ รายงานการประชุม ผลการประเมินโครงการ ภาพถ่าย หรือวิดีโอคลิ๊ป ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยมีเครื่องบริการที่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และอำนวยความสะดวก ย่อมสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนที่วางไว้

    แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มักเป็นสำเนาจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของสามารถส่งเข้าสู่เครื่องบริการฝากแฟ้ม และสำเนาไปเพื่อเผยแพร่ต่อได้ อาทิ ส่งเป็นเอกสารให้เลขานุการใช้เป็นหลักฐาน ส่งอีเมลให้กับตนเอง หรือส่งเข้าเว็บไซต์ 4shared.com หรือ mediafire.com ที่ให้บริการรับฝากแฟ้มทั่วไป ยิ่งทำสำเนามากเท่าใด ก็ยิ่งลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียแฟ้มเอกสารเท่านั้น เพราะโลกแห่งการสื่อสาร จำเป็นต้องสื่อสารด้วยแฟ้มดิจิทอล ถ้ามีการสื่อสารเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้จำนวนแฟ้มเพิ่มขึ้น แล้วจำนวนสำเนาก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้ต้องมีการวางระบบที่เกี่ยวข้องไม่ให้การจัดเก็บ เรียกใช้ หรือปรับปรุงเกิดความผิดพลาดล่าช้า

    เครื่องบริการฝากแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็เหมือนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่ไม่อาจวางใจได้โดยสมบูรณ์ เหมือนกับรถยนต์ที่อาจยางแตก หรือคอมพิวเตอร์ที่อาจเปิดไม่ออกกระทันหัน เพราะอุบัติเหตุทางซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และพีเพิลแวร์เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องมีแผนสองรองรับในกรณีเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องบริการก็ย่อมมีโอกาสติดไวรัสหรือถูกโจมตีจากภายนอก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาหรือชำรุดจากไฟตกหรือไฟดับได้ ส่วนการดูแลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นมนุษย์ที่อาจดำเนินการผิดพลาด ละเลยต่อหน้าที่ เลือกดำเนินการอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งหมดคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้น และเป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของแฟ้มที่ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิด
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
306. ลงชื่อเข้างานที่เปลี่ยนไป
305. ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีขาดกันไม่ได้
304. สัมมนา Admin 2011
303. เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี
302. กูเกิ้ลพลัสเบต้า
301. การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
300. ตั้งเค้าวินโดว์ 8
299. การเดินทางกับสมบัติทัวร์
298. ห้องเครื่องคือเขตอันตราย
297. ความเร็วที่ไม่มีวันพอ
296. เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
295. ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
293. พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน
292. เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
291. การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
290. เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป
289. ซื้อ IPhone ให้ผู้สูงอายุ
288. ถึงยุคของแท็บเล็ตพีซี
287. ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC