เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
 
# 292 เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน

    มีโอกาสร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ขององค์กรหนึ่ง ซึ่งมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ ความเป็นมา ระเบียบ และข้อพึงรู้ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันผ่านการบรรยาย แล้วฉายวีดีทัศน์ผ่านคลิ๊ปวีดีโอ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นำเสนอด้วยภาพ เสียง บุคลากร และสถานที่จริงได้อย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการในการทำงาน ความรู้สึก สีหน้า ท่าทางของผู้บรรยาย ที่จำเป็นต้องสื่อแก่ผู้มาใหม่ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก่บุคลากรเดิม

    แต่คลิ๊ปวีดีโอเป็นสื่อหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้ควบคุมดูแล ผู้ฟังที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อุปกรณ์หลายองค์ประกอบ ซึ่งมีหลายวิธีให้เลือกนำเสนอวีดีโอคลิ๊ปในห้องประชุม พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้คลิ๊ปวีดีโอ จึงนำประสบการณ์มาแบ่งปัน เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกพบปัญหาว่าโปรแกรมไม่สามารถอ่านแผ่นดีวีดีได้ จึงเปลี่ยนเครื่องที่สองก็พบปัญหาว่าเครื่องอ่านได้ แต่ภาพที่ได้มีอาการกระตุก และเครื่องค้างในที่สุด ต้องแปลงแฟ้มเป็นสกุล MP4 ให้มีขนาดเล็กลง แต่อาการก็ไม่หายไป เพราะใช้เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำเสนอด้วยวีดีโอคลิ๊ป

    ในห้องควบคุมมีเครื่องเล่นดีวีดีที่รับสื่อจากแฟรชไดร์ฟได้ แล้วผลการทดสอบก็พบว่าเปิดฉายวีดีโอได้ แต่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าแฟรชไดร์ฟจะทำงานได้ดีหรือไม่ จึงเขียนแฟ้มภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Nero แบบ VCD และเขียนแฟ้มภาพยนตร์ความละเอียดสูงแบบ High Definition แบบ DATA และแบบ MPG มาอย่างละแผ่น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้คือเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ เพราะกรณีหลอดโปรเจคเตอร์ขาด การเตรียมการที่ผ่านมาสำหรับนำเสนอแก่บุคลากรนับร้อย ก็คงใช้ไม่ได้ ในทางกลับกันถ้ามีบุคลากรใหม่ 2 คน อาจนำเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่อง แล้วพูดคุยอย่างใกล้ชินผ่านโต๊ะกลม ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งทุกทางเลือกขึ้นกับสถานการณ์ การเตรียมการ และปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
302. กูเกิ้ลพลัสเบต้า
301. การเลือกอุปกรณ์ตามฐานคิด
300. ตั้งเค้าวินโดว์ 8
299. การเดินทางกับสมบัติทัวร์
298. ห้องเครื่องคือเขตอันตราย
297. ความเร็วที่ไม่มีวันพอ
296. เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร
295. ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
293. พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน
292. เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
291. การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
290. เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป
289. ซื้อ IPhone ให้ผู้สูงอายุ
288. ถึงยุคของแท็บเล็ตพีซี
287. ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
286. ฮอทสพอทที่นครลำปาง
285. รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์
284. ภาพยนตร์ 2012 กับหายนะวันนี้
283. สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นสมอง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC