รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์
 
# 285 รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์

    ในวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ มีตัวแปลภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นมากมาย ภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 คือภาษาระดับสูง (High-Level Languages) ยังเป็นการเขียนโปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) ที่ต้องอาศัยทักษะค่อนข้างมาก อาทิ COBOL, FORTRAN, BASIC, PASCAL, C, Foxpro, DBase หรือ Clipper เริ่มมีตัวแปลภาษาเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของรหัสต้นฉบับก่อนนำไปประมวลผลจริง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลในสื่อโบราณ อาทิ เทปกระดาษ หรือเทปแม่เหล็ก ยังใช้หลักการประมวลผลแบบตามลำดับในการประมวลผล ภาษายุคต่อมาทำให้การพัฒนาทางซอฟท์แวร์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด เพราะสามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูล เริ่มรองรับการพัฒนาแบบโมดูล มีภาษาใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย

    ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ต้องเขียนรหัสต้นฉบับ แล้วนำไปแปลให้ได้โปรแกรมที่นำไปประมวลผลได้ทันที ใช้โครงสร้างภาษาของ DBase ใช้แฟ้มข้อมูล Dbase ก็มีภาษาคลิ๊ปเปอร์ (Clipper) ที่ได้รับความนิยมอีกภาษาหนึ่ง การพัฒนาตัวแปลภาษาก้าวกระโดดไปพร้อมกับการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ทำให้ผู้พัฒนานิยมเลือกใช้ภาษาที่มีความสามารถทางกราฟฟิก มีความสามารถเชิงวัตถุ จัดการกับข้อมูลได้ง่ายด้วยคำสั่ง SQL และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรุ่นใหม่ จึงกล่าวได้ว่าภาษาคลิ๊ปเปอร์พ่ายแพ้ในตลาดตัวแปลภาษาไปพร้อมกับระบบดอส และดีเบส หลังการแข่งขันกับตัวแปลภาษายุคใหม่ที่เน้นด้านกราฟฟิก และการโปรแกรมเชิงวัตถุ

    มีสองกรณีที่ผู้เขียนได้ติดต่อกับเพื่อนนักพัฒนาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ท่านแรกเปลี่ยนสายงานและไปทำงานในต่างประเทศ ไม่นานมานี้ได้มีโอกาสได้จับภาษาคลิ๊ปเปอร์อีกครั้ง ซึ่งท่านสอบถามถึงตัวแปลภาษาเพื่อนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมหลังทิ้งไปแล้วหลายปี อีกท่านหนึ่งพบปัญหาการส่งข้อมูลให้โปรแกรมประมวลผล แล้วประมวลผลไม่ถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมถูกใช้ต่อเนื่องมาแล้วหลายปี การพัฒนาโปรแกรมใหม่ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้พัฒนาย้ายหน่วยงานไปแล้ว ภาษาคลิ๊ปเปอร์จะใช้คำสั่งเลือกข้อมูลแบบเดิม ถ้ากำหนดเงื่อนไขไม่ครอบคลุมแบบของข้อมูลก็ต้องพิจารณาเลือกป้อนข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองอย่างดีก่อนส่งเข้าไปประมวลผล มิเช่นนั้นก็จะประมวลผลผิดพลาด ยังมีองค์กรอีกมากที่ยังใช้โปรแกรมรุ่นเก่า มิได้ไล่ตามเทคโนโลยี ถ้าโปรแกรมที่เคยใช้ยังใช้ได้ก็ยังใช้ต่อไป แต่ถ้าเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขไปตามอาการ เพื่อให้กระบวนการทำงานไหลลื่นต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
294. เลือกอาจารย์กูแทนร้านหนังสือ
293. พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน
292. เปิดคลิ๊ปวีดีโอในห้องประชุมหลายแผน
291. การให้เกรดผู้ใช้เฟซบุ๊กในองค์กร
290. เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป
289. ซื้อ IPhone ให้ผู้สูงอายุ
288. ถึงยุคของแท็บเล็ตพีซี
287. ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
286. ฮอทสพอทที่นครลำปาง
285. รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์
284. ภาพยนตร์ 2012 กับหายนะวันนี้
283. สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นสมอง
282. ทันโลกทันเหตุการณ์
281. วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร
280. อีบุ๊คกับห้องสมุดเสมือนจริง
279. ยอดขาย super car และ camera
278. การทำแผนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
277. วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล
276. แบบของแฟ้มภาพยนตร์ออนไลน์
275. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมลดคนเกือบครึ่ง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC