วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร
 
# 281 วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร

    ปี 2510 คนในอดีตคงนั่งเหงาในสวนหอม เพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร คนต่างจังหวัดยังไม่รู้ความหมายของคำว่าไฟ้ฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากเทียนไขหรือตะเกียงเจ้าพายุ ปี 2520 มีการพัฒนาถนนหนทาง การคมนาคมสะดวกขึ้น การอพยพย้ายถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้คนทางจดหมาย หรือโทรเลขเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเป็นบริการสำหรับคนในชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่ ปี 2530 โทรศัพท์พื้นฐานทำให้แต่ละบ้านติดต่อกันได้สะดวก ตู้โทรศัพท์กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของความทันสมัย ที่ใดไม่มีตู้โทรศัพท์แสดงว่าความเจริญยังเข้าไม่ถึง วัยรุ่นยืนเข้าแถวใช้บริการตู้โทรศัพท์ หรือโต๊ะบริการโทรศัพท์เคยเป็นภาพที่พบเห็นได้ แม้แต่ซุปเปอร์แมนยังอาศัยตู้โทรศัพท์เป็นสถานที่แปลงกายก่อนออกไปพิทักษ์โลก

    ปี 2540 โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มได้รับความนิยมและวิถีในการสื่อสารของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพจเจอร์ (Pager) สำหรับส่งข้อมูลสั้นถึงผู้ใช้ เพื่อให้ติดต่อกลับ ในช่วงนี้ตู้โทรศัพท์และบัตรโทรศัพท์ยังมีให้ใช้แล้วเสื่อมความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เริ่มทะยอยยกเลิกการใช้โทรศัพท์พื้นฐานแล้วหันไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทุกคนในครอบครัวมีใช้คนละ 1 เครื่อง สำหรับสถิติในปี 2547 2548 และ 2549 พบว่ามีจำนวนผู้จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 41.79 46.79 และ 61.69 ตามลำดับ

    ปี 2550 โทรศัพท์เคลื่อนที่มิได้มีไว้รับสายและโทรออกเท่านั้น สามารถใช้สื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายคลิปวิดิโอ บันทึกเสียง หรือดูทีวีได้ มีแป้นพิมพ์ qwerty ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับส่งข้อความกับเครือข่ายสังคมอย่าง facebook.com หรือ twitter.com บางรุ่นใช้อ่านเขียนเอกสาร word หรือ excel ส่วนรูปทรงเล็กลง เบาขึ้น แหล่งให้พลังงานอยู่ได้นานกว่าเดิม ถ้าต้องทำนายว่าปี 2560 อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารจะเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เชื่อได้ว่าในอนาคตอุปกรณ์จะคล้ายกับ bluetooth headset ที่เพิ่มแว่นตาเลนเดียวที่รับคำสั่งด้วยเสียง และเห็นภาพคู่สนทนา รวมทั้งเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์รอบตัว สั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้าน ที่ทำงาน หรือรถยนต์ส่วนบุคคลได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
290. เกมออนไลน์กับวิถีที่เปลี่ยนไป
289. ซื้อ IPhone ให้ผู้สูงอายุ
288. ถึงยุคของแท็บเล็ตพีซี
287. ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
286. ฮอทสพอทที่นครลำปาง
285. รำลึกอดีตกับคลิ๊ปเปอร์
284. ภาพยนตร์ 2012 กับหายนะวันนี้
283. สั่งคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นสมอง
282. ทันโลกทันเหตุการณ์
281. วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร
280. อีบุ๊คกับห้องสมุดเสมือนจริง
279. ยอดขาย super car และ camera
278. การทำแผนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
277. วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล
276. แบบของแฟ้มภาพยนตร์ออนไลน์
275. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมลดคนเกือบครึ่ง
274. ความต่างของ iphone กับ bb
273. โอนเงินออนไลน์กับบริการเอสเอ็มเอส
272. อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้
271. คนละมุมมองกับสื่อออนไลน์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC