นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
 
# 270 นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก

    นวัตกรรม คือ สิ่งที่ถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นใหม่ แล้วปรับปรุงจนได้รับการยอมรับและกลายเป็นเทคโนโลยีในที่สุด ซึ่งนวัตกรรมที่ถูกยอมรับอยู่มากมาย บางนวัตกรรมมีอิทธิพลทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ จนบางท่านบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ทีเดียว มีการคัดเลือก และจัดอันดับนวัตกรรมที่ถูกยอมรับว่าเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไว้ 10 นวัตกรรม

    มีการนำเสนอผลการจัดอันดับนวัตกรรมตามอิทธิพลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโลกจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) Computer คือ เครื่องคำนวณในยุคแรก แล้วพัฒนาให้เพียงหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุมเป็นสำคัญต่อมาถูกพัฒนาจนจะกลายเป็นหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะไปแล้ว และเข้าไปมีอิทธิพลต่อทุกศาสตร์ 2) The Pill คือ ยาเม็ดช่วยให้มนุษย์ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้สะดวก 3) The Steam Engine คือ เครื่องจักรไอน้ำที่ช่วยปฏิวัติยุคอุตสาหกรรมให้เป็นจริง 4) DNA คือ โครงสร้างของเซลที่มีรูปแบบ ทำให้ศึกษาร่างกาย โรคภัย หรือแก้ไขพันธุ์ถูกพัฒนาตลอดเวลา 5) The Plane คือ พาหนะที่ทำให้โลกดูเล็กลงด้วยการเดินทาง และขนส่งมีความรวดเร็ว 6) The Internet คือ การเชื่อมโลกเข้าด้วยการทำให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสาร การศึกษา ความบันเทิง และการค้า 7) The Automobile คือ พาหนะทางบกที่นิยมใช้ในการเดินทาง การขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค จนบางคนบอกว่าเป็นปัจจัยที่ห้า 8) The Laser คือ การนำลักษณะพิเศษของแสงมาปรับใช้ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอาวุธ 9) The Printing Press คือ เครื่องพิมพ์ที่ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างแพร่หลาย 10) The Television คือ สื่อที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยภาพและเสียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

    ผลการจัดอันดับนี้อาจมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพราะบางนวัตกรรมยังไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออก บางชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชนกลุ่มน้อยบนที่ราบสูง ประเทศที่ยังไม่พัฒนา ซึ่งแต่ละคนย่อมมีฐานคิดที่แตกต่างกันไป ถ้าถามผู้คนในเมืองหลวงที่มีการศึกษาย่อมเห็นพ้องว่านวัตกรรมข้างต้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา หรือผู้สูงวัยที่ปลดเกษียณแล้วดูทีวีทั้งวันย่อมให้คะแนนทีวีเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ เพราะโลกของพวกท่านมีเพียงทีวีเป็นเพื่อน ส่วนเด็กติดเกมก็จะมองว่าอินเทอร์เน็ต เพราะเพื่อนแท้ของพวกเขาล้วนอยู่ในเกมออนไลน์ ส่วนในชีวิตจริงไม่มีเพื่อนน่าคบด้วยสักคน ซึ่งแน่นอนว่าทัศนะของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันโดยใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นฐานคิด
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
280. อีบุ๊คกับห้องสมุดเสมือนจริง
279. ยอดขาย super car และ camera
278. การทำแผนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
277. วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล
276. แบบของแฟ้มภาพยนตร์ออนไลน์
275. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมลดคนเกือบครึ่ง
274. ความต่างของ iphone กับ bb
273. โอนเงินออนไลน์กับบริการเอสเอ็มเอส
272. อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้
271. คนละมุมมองกับสื่อออนไลน์
270. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
269. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
268. เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค
267. ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย
266. จัดการความรู้เครื่องพิมพ์
265. โลภ โกรธ หลงใน fb
264. อีกก้าวกับเทคโนโลยีจอภาพ
263. ข้อดีของเฟซบุ๊ก
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC