สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
 
# 269 สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น

    ปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ถูกจดสิทธิ์บัตรแล้วมากมาย อาทิ โทรศัพท์ วิทยุ วีดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยารักษาโรค วัคซีน แต่มีความพยายามประดิษฐ์อีกมากมายที่ยังไม่สำเร็จ จึงมีคนบางกลุ่มร่วมกันจัดอันดับสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ไม่ควรคิดค้นให้สำเร็จ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์เอง มีภาพยนตร์มากมายแสดงตัวอย่างให้เห็นปัญหาจากสิ่งประดิษฐ์บางประเภทที่มนุษย์อาจนำไปใช้ในมุมที่ไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างใกล้ตัว คือ อาวุธที่มนุษย์เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เพื่อป้องกันตนจากสัตว์ร้าย แต่มนุษย์บางคนใช้อาวุธเพื่อเบียดเบียนกัน หรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

    สิ่งประดิษฐ์ไฮเทคที่ไม่สมควรสร้างขึ้นมา ได้แก่ 1) Time Travel คือ พาหนะพาไปยังเวลาที่ต้องการ 2) Replicator คือ เครื่องจัดเรียงอนุภาคอะตอม เพื่อสร้างวัตถุใหม่ 3) Holodesks คือ เครื่องสร้างโลกเสมือนจริง 4) Genetic Engineering คือ พันธุวิศวกรรม สามารถสร้างสัตว์พันธุ์ใหม่ 5) Weather Control คือ เครื่องควบคุมสภาพอากาศ 6) Nanobots คือ หุ่นยนต์เล็กจิ๋วที่เข้าไปปฏิบัติการในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ 7) Teleportation Device คือ เครื่องเคลื่อนย้ายสสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 8) Prediction of the future คือ เครื่องทำนายอนาคต 9) Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ 10) Cryogenic freezing คือ การแช่แข็งมนุษย์ และปลุกให้ตื่นในอนาคต

    ในสิ่งประดิษฐ์ข้างต้น ถ้าพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว และมีกระแสต่อต้านจนเป็นข่าวอย่างกว้างขวาง พบว่าเป็น Genetic Engineering เพราะมนุษย์มีความเกรงกลัวว่าพืชที่ถูกตัดแต่งพันธุ์กรรมบางประเภทอาจทำให้มนุษย์เป็นหมัน เป็นมะเร็ง หรือลดภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ เช่น ผลไม้บางพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ รสชาติดี คงทนต่อโรคและแมลง มีการจำหน่ายพันธุ์โดยตรงจากบริษัท เมื่อนำมาปลูกแล้วพยายามขยายพันธุ์โดยเกษตรกร พบว่าไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ จำเป็นต้องซื้อต้นกล้ามาปลูกใหม่ทุกฤดูกาล แต่มนุษย์ก็ยังมีความสุขกับพืชหรือสัตว์ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรม เพราะพอใจรูปลักษณ์ภายนอก โดยไม่ใส่ใจอย่างจริงจังต่อผลข้างเคียง มักคิดว่าใครต่อใครก็บริโภค เช่น สุรา หรือบุหรี่ ที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ แต่การบริโภคไม่ลดลงเท่าที่ควร ราคาสูงขึ้น แม้จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุม แต่ดูจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร แล้วผลข้างเคียงของพืชตัดแต่งพันธุกรรมที่อาจใช้เวลาฟักตัวกว่า 10 ปี จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ให้ความใส่ใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
279. ยอดขาย super car และ camera
278. การทำแผนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
277. วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล
276. แบบของแฟ้มภาพยนตร์ออนไลน์
275. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมลดคนเกือบครึ่ง
274. ความต่างของ iphone กับ bb
273. โอนเงินออนไลน์กับบริการเอสเอ็มเอส
272. อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้
271. คนละมุมมองกับสื่อออนไลน์
270. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
269. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
268. เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค
267. ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย
266. จัดการความรู้เครื่องพิมพ์
265. โลภ โกรธ หลงใน fb
264. อีกก้าวกับเทคโนโลยีจอภาพ
263. ข้อดีของเฟซบุ๊ก
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
259. วิธีการสำรองข้อมูล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC