เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค
 
# 268 เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค

    จากข้อมูลที่เปิดเผยโดย กูเกิ้ล แอด แพลนเนอร์ (Google Ad Planner) เมื่อพฤษภาคม 2553 พบว่า เว็บไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook.com) มีคนเข้าใช้บริการมากที่สุดในโลก แต่ละเดือนมีผู้ใช้ประมาณ 540 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยประเทศไทยติดอันดับที่ 21 มีผู้ใช้ประมาณ 5.14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8 จากประชากร 63 ล้านคน เมื่อทอนตามอัตราส่วนลงไปเป็นจังหวัดลำปางคาดว่าคนลำปางใช้เฟซบุ๊คประมาณ 6 หมื่นคนจากประชากร 8 แสนคน ปัจจุบันเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือเว็บไซต์เฟซบุ๊ค มีองค์กรใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊คเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ โดยบริการที่เฟซบุ๊คจัดเตรียมสำหรับการสื่อสารระหว่างเพื่อนมีทั้ง Personal, Page, Fanbox และ Group สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

    ในงานแสดงสินค้างานหนึ่ง ผู้เขียนพบการประกวดสาวบุคลิกดี โดยการสนับสนุนจากร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่ง เทคนิคที่ใช้คือการแจ้งให้กับผู้เข้ามาชมงานทราบว่า สามารถส่งความคิดเห็นและให้คะแนนสาวบุคลิกดีทางแบบสอบถาม หรือผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ด้วยการเข้าไปเลือก “ถูกใจ” ต่อภาพของสาวบุคลิกดีที่ต้องการให้คะแนน ทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชาวลำปางที่เข้าชมงาน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางร้าน ได้ทราบถึงสินค้า และบริการของร้านถ่ายรูปไปโดยปริยาย และนำไปสู่การเพิ่มเพื่อน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้ร้านถ่ายรูปมีช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เพื่อนของร้านในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล

    การตอบรับหลังเปิดให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้าให้คะแนนที่สามารถให้คะแนนผู้รับการคัดเลือกได้หลายคน เป็นเวลาประมาณ 7 วัน พบว่าสาวบุคลิกดีที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้เกือบ 100 คะแนน เพราะเป็นบริการในระดับ Personal ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่รู้สึกแตกต่างในการใช้งาน และสังเกตพบว่ามีการเปิดช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน คือ การ tag รูปของผู้เข้ารับการคัดเลือกไปยังเพื่อนภายนอกที่มิได้เข้าชมงานแสดงสินค้า แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารแบบนี้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของร้าน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
278. การทำแผนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
277. วิสัยทัศน์การใช้ FB ระหว่างบุคคล
276. แบบของแฟ้มภาพยนตร์ออนไลน์
275. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมลดคนเกือบครึ่ง
274. ความต่างของ iphone กับ bb
273. โอนเงินออนไลน์กับบริการเอสเอ็มเอส
272. อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้
271. คนละมุมมองกับสื่อออนไลน์
270. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
269. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
268. เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค
267. ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย
266. จัดการความรู้เครื่องพิมพ์
265. โลภ โกรธ หลงใน fb
264. อีกก้าวกับเทคโนโลยีจอภาพ
263. ข้อดีของเฟซบุ๊ก
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
259. วิธีการสำรองข้อมูล
258. ติดละครทีวีในยูทูป
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC