ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 267 ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย ()
รูปแบบตัวอักษรที่นิยมใช้ในหนังสือราชการไทย แต่เดิมใช้ Angsana New หรือ AngsanaUPC แต่รูปแบบทั้งสองใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows ถ้าใช้ในระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Macintosh ก็จะไม่มีให้ใช้ รวมถึงการใช้งานกับซอฟท์แวร์ด้านกราฟฟิกก็มักมีปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์ภาษาไทยที่ยังไม่มีมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีนักพัฒนาจำนวนไม่น้อยออกแบบตัวอักษรภาษาไทยเพื่อจำหน่าย หรือแจกฟรี แต่เกิดความชัดเจนขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับฟอนต์แห่งชาติ หรือฟอนต์มาตรฐานราชการไทยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) (SIPA)
ต่อจากนี้ไปคนไทยก็จะมีฟอนต์สำหรับจัดทำเอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารวิชาการที่ถูกยอมรับว่าเป็นฟอนต์แห่งชาติ คือฟอนต์ TH Salabun PSK ที่ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Macintosh ซึ่งเผยแพร่ให้ใช้ได้ฟรี ไม่ต้องพะวงว่าใครจะอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เพราะผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเรียบร้อยแล้ว และเชื่อได้ว่าผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในไทยจะมีการติดตั้งให้ฟอนต์เหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานต่อไป ซึ่งผู้ใช้ที่ชอบฟอนต์ที่มีหัวมีหางยาวกว่าปกติก็มีฟอนต์ให้เลือก 3 รูปแบบ คือ TH Charmonman, TH Charm of AU และ TH Srisakdi ซึ่งชื่อฟอนต์ดังกล่าวแสดงถึงการให้เกียรติ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ผู้เป็น บิดาแห่งอีเลิร์นนิ่งไทย
ผลการทดสอบใช้ฟอนต์ทั้ง 13 ฟอนต์ พบว่า ใช้งานได้ทั้งในโปรแกรม Word, Powerpoint, Excel, Access และ Gimp สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับฟอนต์ภาษาไทยรูปแบบอื่น เมื่อนำแฟ้มเอกสาร แฟ้มกราฟฟิก หรือแฟ้มนำเสนองานที่ใช้ฟอนต์แห่งชาติไปใช้ในเครื่องที่ไม่มีฟอนต์นั้นติดตั้งอยู่ ก็พบว่าตัวอักษรยังเป็นภาษาไทยให้สามารถอ่านได้ปกติ เมื่อนำกลับมาใช้ในเครื่องเดิมก็แสดงผลได้สวยงามเช่นเดิม เมื่อค้นคำว่า “ฟอนต์แห่งชาติ” จาก google.com ก็พบคำอธิบาย และแฟ้มให้สามารถ ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ฟรี เมื่อค้นคำว่า “ฟอนต์ไทย” จาก youtube.com ก็พบวิดีโอสาธิตการติดตั้งฟอนต์ ซึ่งเชื่อได้ว่าการยอมรับไปใช้งาน การติดตั้งในซอฟท์แวร์ของหน่วยพัฒนาระบบ การเผยแพร่มติของ ครม. ได้มีการดำเนินการอยู่ในทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ผู้เขียนทราบก็เพราะมีเพื่อนในส่วนราชการเล่าให้ฟังว่าวันที่คนไทยมีฟอนต์มาตรฐานราชการไทยได้มาถึงแล้ว


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223