การใช้ SNW หนุ่น
 
# 254 การใช้ SNW หนุ่น MLM (16 – 22 สิงหาคม 2553)

    อีกครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนเข้ามาชวนให้ไปทำธุรกิจแบบการตลาดหลายระดับ (MLM = Multi Level Marketing) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หลักฐานที่แสดงความนิยมของผู้คน คือจำนวนจดหมายที่ส่งถึงผู้เขียนวันละกว่าหนึ่งร้อยฉบับที่มีเทคนิคการชวนไม่ซ้ำแบบกัน ปัจจุบันธุรกิจนี้จะเน้นที่การบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายมากกว่าการขาย ชูประเด็นผลตอบแทนและการเกษียณก่อนกำหนด มุ่งที่แผนธุรกิจตอบโจทย์ความร่ำรวยมากกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้วยลักษณะเฉพาะในความเป็นเครือข่ายการตลาดหลายระดับอาจนำเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (SNW = Social Networking Website) เช่น facebook.com หรือ hi5.com มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หรือหนุนเสริมผู้ทำธุรกิจประเภทนี้ได้

    การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมต้องเริ่มจากผู้ทำธุรกิจระดับผู้บริหารเครือข่าย (Upline) มีความเข้าใจในเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ มีแผนงาน และตัวแทนขายระดับรองลงมา (Downline) มีความพร้อมทั้งทรัพยากร เวลา ความเข้าใจ และความมุ่งมั่น ซึ่งการใช้ SNW เป็นเครื่องมือในการหนุ่นเสริมกันและกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล กำลังใจ และความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน จึงเป็นงานหนักสำหรับผู้บริหารเครือข่ายจะต้องดูแลผู้อยู่ในเครือข่ายให้มีความสุข มีความเข้าใจ และประสบความสำเร็จไปพร้อมกับตนบนข้อจำกัดมากมายในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

    ตัวอย่างประโยชน์ที่ SNW ที่มีต่อ MLM มีมากมาย อาทิ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นของสินค้าใหม่ การพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า การนัดหมาย การนำเสนอวีดีโอสาธิตหรือบทเรียน การประยุกต์บทเรียนจากการทำงาน ประกาศผลรางวัล การช่วยเหลือจากผู้บริหารเครือข่ายที่รวดเร็ว การหาลูกค้าจากกลุ่มเพื่อน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก SNW สำหรับกลุ่มคนที่เอาจริงเอาจังที่จะประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจหลายระดับ และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายมากกว่าการเดินเคาะประตูบ้านลูกค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าทีละราย แม้ราคาจากสินค้าจากธุรกิจลักษณะนี้จะดูสูงกว่าในท้องตลาด แต่คุณภาพของสินค้ามักสูงกว่าที่จำหน่ายทั่วไป ที่สำคัญคือการบริการจากผู้ทำธุรกิจขายตรงย่อมให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมือนเป็นเจ้านายของพวกเขา นั่นคือบริการอย่างมีคุณภาพที่ไปพร้อมกับสินค้าทำให้ราคาของสินค้าสูงอย่างสมเหตุสมผล
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
264. อีกก้าวกับเทคโนโลยีจอภาพ
263. ข้อดีของเฟซบุ๊ก
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
259. วิธีการสำรองข้อมูล
258. ติดละครทีวีในยูทูป
257. โทรจันกับไซเรนแบงค์เกอร์
256. วีดีโอออนดีมานต์
255. เพื่อนขยะที่น่ารัก
254. การใช้ SNW หนุ่น
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC