การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 252 การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม (16 – 22 สิงหาคม 2553)
ที่โรงเรียนระดับประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง จัดให้มีการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้โปรแกรม Windows Movie Maker ตัดต่อภาพยนต์ โดยออกไปถ่ายทำจากสถานที่จริงตามความสนใจให้อยู่ในรูปสื่อวีดีโอที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม หรือสถานที่สำคัญในจังหวัด ด้วยต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ต่ำลง ทำให้เยาวชนสามารถซื้อกล้องดิจิทอลสำหรับบันทึกวีดีโอในราคาไม่กี่พันบาท ซึ่งผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีกำลังพอที่จะซื้อให้บุตรหลานได้นำมาใช้ประกอบการเรียนรู้
การจัดทำวีดีโอด้วยตนเอง หรือร่วมกันจัดทำในกลุ่มเพื่อน ที่เรียกว่าโฮมวีดีโอมีระบบ และกลไกที่ไม่ซับซ้อนมากนัก อาจมีระบบที่เริ่มจาก กำหนดชื่อเรื่อง วางโครงเรื่อง กำหนดสถานที่และผู้แสดง จัดหาอุปกรณ์ ดำเนินการถ่ายทำ ตัดต่อ ถ่ายซ่อม ประเมินผล และเผยแพร่ ส่วนกลไกมักประกอบด้วยผู้แสดง ผู้กำกับ ผู้ถ่ายทำ ผู้อำนวยการสร้าง และผู้ชม ดังนั้นการเรียนรู้ในการถ่ายทำวีดีโอ จึงสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เยาวชนสามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม แล้วเผยแพร่สู่สาธารณะ
ที่มหาวิทยาลัยโยนกจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ได้ฝึกบันทึก และตัดต่อวีดีโอ โดยกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สถานที่ เหตุการณ์ หรือตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ จากการสอนนักศึกษาทำให้ทราบว่าการสอนนักเรียนใช้กล้องดิจิทอล หรือโทรศัพท์บันทึกวีดีโอนั้นจะต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มิได้มีประสบการณ์ในการตัดต่อวีดีโอมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่างที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการถ่ายวีดีโอ การออกแบบโครงเรื่อง การแปลงไฟล์ที่มีปัญหา เครื่องมือตัดต่อ การทำงานเป็นทีม และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้วีดีโอที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามสายวิชาชีพของตน


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223