สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
 
# 249 สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน (12 – 18 กรกฎาคม 2553)

    เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) มักเป็นแหล่งที่ผู้คนเข้าไปใช้เพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่มคนที่รู้จักกัน เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทำงาน นักศึกษา และข้าราชการ ด้วยเพราะมีปัจจัยหนุนจากความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเอแจ็คที่ทำให้เว็บเพจมีชีวิตชีวา อุปกรณ์พกพาที่มีคุณสมบัติสนับสนุนการส่งข้อมูล เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทอลในอุปกรณ์สื่อสาร และการไว้เนื้อเชื่อใจคบคนแปลกหน้าเริ่มได้รับความนิยม

    การใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารเป็นวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม สามารถฝากภาพถ่าย วีดีโอคลิ๊ป หรือเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันเริ่มกลายเป็นวิถีชีวิตปกติของคนบางกลุ่ม โทรศัพท์พกพาหลายรุ่นสามารถเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้แล้วส่งข้อความเข้าสู่มินิบล็อก (Mini-blog) เพื่อเล่าเรื่องราวได้จากทุกที่พร้อมภาพถ่ายและวีดีโอคลิ๊ป หากพิจารณา 4 วัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วย ความบันเทิง การสื่อสาร การศึกษา และการค้า ก็จะพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้เพื่อการสื่อสารและความบันเทิงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด เช่น facebook.com เพื่อนบางคนของผู้เขียนจะมุ่งเล่นเกมเป็นหลัก

    ถ้าพิจารณาในสัดส่วนของการสื่อสารจะพบว่ามีมากที่สุด แต่เป็นแบบไม่เน้นการให้เนื้อหาสาระโดยตรง ด้วยข้อจำกัดเรื่องปริมาณข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และนโยบายของเว็บไซต์ ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงข้อความสั้นตามแบบของมินิบล็อกเท่านั้น จึงพบการใช้ในการสื่อสารเพื่อการศึกษา หรือการค้าไม่มากเท่าที่คาดหวัง เนื่องจากข้อจำกัดในการควบคุมการแสดงผล ความไม่แน่นอนในการส่งมูลถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีสื่ออื่นที่ได้ผลมากกว่า เช่น อีเมล เว็บบอร์ด หรือเว็บบล็อก แต่พบการวางลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอก จนล่าสุดพบว่า facebook.com ปฏิเสธการวางลิงค์ของ 4shared.com ซึ่งผู้เขียนเคยใช้เพื่อเชื่อมข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนสมาชิก แล้วออกไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของสถาบัน จึงสามารถใช้ประโยชน์เพื่องานประชาสัมพันธ์ในสถาบันได้ต่อไป ก็หวังว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะไม่เพิ่มนโยบายจนทำให้สัดส่วนการประยุกต์ใช้ในการทำงานต้องลดลงอีก
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
258. ติดละครทีวีในยูทูป
257. โทรจันกับไซเรนแบงค์เกอร์
256. วีดีโอออนดีมานต์
255. เพื่อนขยะที่น่ารัก
254. การใช้ SNW หนุ่น
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC