เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 241 เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
17 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2553
กว่าจะโตมาเป็นผู้เป็นคน มนุษย์ในปัจจุบันมักผ่านการศึกษามาจากหลายสถาบันในหลายระดับ และมีเพื่อนใหม่ ครูใหม่ ห้องเรียนใหม่ สังคมใหม่ สั่งสมประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ บางสถาบันการศึกษามีชั้นเรียนหลายระดับและสลับกลุ่มเรียนทุกปีการศึกษา บางสถาบันมีการสลับกลุ่มเรียนในแต่ละวันตามแต่ความสนใจของแต่ละบุคคล เช่น โรงเรียนอนุบาลลำปางมีการสลับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาที่ใช้วิธีการสุ่มโดยการจัดการของครู ในมหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาและตอนเรียนได้ตามความสนใจทำให้การเรียนในแต่ละวันอาจพบเพื่อนไม่ซ้ำหน้ากันเลยก็ได้ ทำให้มนุษย์มีโอกาสพบปะผู้คนที่หลากหลายไม่ซ้ำเหมือนเช่นในอดีต แต่ถึงกระนั้นผู้คนในสังคมไซเบอร์ส่วนหนึ่งก็ยังแสวงหาเพื่อนใหม่แปลกหน้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดเวลา
การศึกษาเริ่มจากประถมศึกษาไปสู่มัธยมศึกษา แล้วเลือกเรียนในสายอาชีพหรือสายสามัญ จากนั้นก็ก้าวต่อไปยังระดับอุดมศึกษา ความสัมพันธ์ของเพื่อนในระดับประถมศึกษาจะเหมือนความสัมพันธ์ตามที่เราพบจากภาพยนต์เรื่องแฟนฉัน คือ ไม่ค่อยจะชัดเจน เรื่องราวที่เกิดขึ้นมักเลือนหายไปกับกาลเวลา แต่ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาจะมีความผูกพันธ์ที่ลืมได้ยาก เพราะเป็นเหตุการณ์ในช่วงวัยรุ่นที่คึกคะนองและร่วมกันทำอะไรที่น่าจดจำด้วยกันอยู่เสมอ เมื่อก้าวต่อไปสู่ระดับอุดมศึกษาก็ต้องเตรียมพร้อมกับการเป็นผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบมากขึ้น มีเหตุผลในการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์อย่างวัยรุ่นเริ่มหายไป แต่ใช้เหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าสังคมของนักศึกษา เช่น การทำรายงานกลุ่ม การออกค่ายอาสา การทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน เป็นต้น
เว็บรุ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคย แต่การสร้างเว็บรุ่นขึ้นมาและทำให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นยาก เพราะการรวมกลุ่มเพื่อนครั้งประถมศึกษานั้นไม่ง่าย เนื่องจากทุกอย่างเลือนหายไปกับเวลาและมีภารกิจมากมายที่ถาโถมเข้าใส่ระหว่างเติมโตเป็นผู้ใหญ่ เว็บรุ่นมัธยมศึกษาสามารถเกิดขึ้นและหายไปในเวลาที่รวดเร็วจากเหตุที่ทุกคนต้องให้เวลากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ และกิจกรรมใหม่หลังแยกย้ายกันไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ที่แตกต่างกัน แต่การกลับมารวมกันของเพื่อนมัธยมศึกษานั้นมักพบเห็นได้หลังจากทุกคนเริ่มมีความพร้อมทางสังคม มีเวลาให้รำลึกถึงอดีต และมีชีวิตที่มั่นคงพอจะเข้าร่วมกับสังคมเพื่อนเก่า แล้วย้อนรำลึกเรื่องราวในอดีตที่งดงามรวมกันอีกครั้ง ปัจจุบันเว็บบล็อก เว็บเครือข่ายสังคม เว็บบอร์ดล้วนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางเชื่อมโยงเพื่อนทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาที่ตามมาคือเวลาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันกับแต่ละกลุ่ม จนอาจทำให้ภารกิจในครอบครัวและการงานบกพร่อง ก็ต้องเตือนตนตลอดเวลาว่าต้องมีความสมเหตุสมผลในการเข้าสังคม และตระหนักถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมิให้เสียหายได้


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223