เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 241 เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
17 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2553

    กว่าจะโตมาเป็นผู้เป็นคน มนุษย์ในปัจจุบันมักผ่านการศึกษามาจากหลายสถาบันในหลายระดับ และมีเพื่อนใหม่ ครูใหม่ ห้องเรียนใหม่ สังคมใหม่ สั่งสมประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ บางสถาบันการศึกษามีชั้นเรียนหลายระดับและสลับกลุ่มเรียนทุกปีการศึกษา บางสถาบันมีการสลับกลุ่มเรียนในแต่ละวันตามแต่ความสนใจของแต่ละบุคคล เช่น โรงเรียนอนุบาลลำปางมีการสลับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาที่ใช้วิธีการสุ่มโดยการจัดการของครู ในมหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาและตอนเรียนได้ตามความสนใจทำให้การเรียนในแต่ละวันอาจพบเพื่อนไม่ซ้ำหน้ากันเลยก็ได้ ทำให้มนุษย์มีโอกาสพบปะผู้คนที่หลากหลายไม่ซ้ำเหมือนเช่นในอดีต แต่ถึงกระนั้นผู้คนในสังคมไซเบอร์ส่วนหนึ่งก็ยังแสวงหาเพื่อนใหม่แปลกหน้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดเวลา

    การศึกษาเริ่มจากประถมศึกษาไปสู่มัธยมศึกษา แล้วเลือกเรียนในสายอาชีพหรือสายสามัญ จากนั้นก็ก้าวต่อไปยังระดับอุดมศึกษา ความสัมพันธ์ของเพื่อนในระดับประถมศึกษาจะเหมือนความสัมพันธ์ตามที่เราพบจากภาพยนต์เรื่องแฟนฉัน คือ ไม่ค่อยจะชัดเจน เรื่องราวที่เกิดขึ้นมักเลือนหายไปกับกาลเวลา แต่ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาจะมีความผูกพันธ์ที่ลืมได้ยาก เพราะเป็นเหตุการณ์ในช่วงวัยรุ่นที่คึกคะนองและร่วมกันทำอะไรที่น่าจดจำด้วยกันอยู่เสมอ เมื่อก้าวต่อไปสู่ระดับอุดมศึกษาก็ต้องเตรียมพร้อมกับการเป็นผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบมากขึ้น มีเหตุผลในการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์อย่างวัยรุ่นเริ่มหายไป แต่ใช้เหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าสังคมของนักศึกษา เช่น การทำรายงานกลุ่ม การออกค่ายอาสา การทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน เป็นต้น

    เว็บรุ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคย แต่การสร้างเว็บรุ่นขึ้นมาและทำให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นยาก เพราะการรวมกลุ่มเพื่อนครั้งประถมศึกษานั้นไม่ง่าย เนื่องจากทุกอย่างเลือนหายไปกับเวลาและมีภารกิจมากมายที่ถาโถมเข้าใส่ระหว่างเติมโตเป็นผู้ใหญ่ เว็บรุ่นมัธยมศึกษาสามารถเกิดขึ้นและหายไปในเวลาที่รวดเร็วจากเหตุที่ทุกคนต้องให้เวลากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ และกิจกรรมใหม่หลังแยกย้ายกันไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ที่แตกต่างกัน แต่การกลับมารวมกันของเพื่อนมัธยมศึกษานั้นมักพบเห็นได้หลังจากทุกคนเริ่มมีความพร้อมทางสังคม มีเวลาให้รำลึกถึงอดีต และมีชีวิตที่มั่นคงพอจะเข้าร่วมกับสังคมเพื่อนเก่า แล้วย้อนรำลึกเรื่องราวในอดีตที่งดงามรวมกันอีกครั้ง ปัจจุบันเว็บบล็อก เว็บเครือข่ายสังคม เว็บบอร์ดล้วนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางเชื่อมโยงเพื่อนทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาที่ตามมาคือเวลาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันกับแต่ละกลุ่ม จนอาจทำให้ภารกิจในครอบครัวและการงานบกพร่อง ก็ต้องเตือนตนตลอดเวลาว่าต้องมีความสมเหตุสมผลในการเข้าสังคม และตระหนักถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมิให้เสียหายได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
238. แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ
237. แผ่นบูลเรย์สำหรับผู้นิยมของใหม
236. เทคโนโลยีปิดตัวไปซะก่อนตามไม่ทัน
235. การทำนายอนาคตว่าจะสิ้นยุค
234. ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระหว่างบุคคล
233. ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง
232. ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
231. เว็บบริการสืบค้นอันดับหนึ่งในจีน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC