ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 232 ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
15 มีนาคม – 21 มีนาคม 2553

    บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ดำเนินธุรกิจในรูปของไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีจำนวนสาขามากถึง 67 สาขา มีการจำแนกสินค้าออกเป็น 5 กลุ่มคือ อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน การส่งสินค้าไปยังสาขามี 2 แบบคือส่งโดยรถของบิ๊กซีจากสำนักงานใหญ่ในแต่ละวัน และส่งโดยผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภท ด้านบุคลากรมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพราะพนักงานบิ๊กซีจะมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอย่างเด่นชัด มีการจัดฝึกอบรม สวัสดิการ และโอนย้ายตามครอบครัวได้

    ด้านระบบสารสนเทศแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับคือสำนักงานใหญ่มีฝ่าย MIS เป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรมให้สาขานำไปติดตั้ง และทุกสาขาจะมีแผนก EDP เป็นหน่วยให้การสนับสนุนการใช้โปรแกรมในสาขาเพื่อให้ระบบงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน สำหรับเครื่องบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องที่ตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่รองรับการทำงานระบบ GOLD และเครื่องที่ตั้งอยู่ในแต่ละสาขารองรับการทำงานระบบ POS ดังนั้นก่อนปิดทำการทุกสิ้นวันสาขาจะปิดยอดขายจัดเก็บในแฟ้มสรุปข้อมูลรายวัน แล้วสำนักงานใหญ่จะเข้ามานำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อวางแผนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังทั้งในระดับสำนักงานใหญ่ และสาขาต่อไป

    บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาทิ ชื่อกลุ่มสินค้า ชื่อหน่วยงาน ชื่อตัวเลือกในโปรแกรม และชื่องานที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้ที่เข้ามาร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ ได้ขยายสาขาไปประเทศเวียดนาม และเป็นมาตรฐานที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจตรงกันเมื่อพบป้ายกลุ่มสินค้าในบริษัทคู่แข่ง ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้ามีการปรับปรุงทุกวัน และการสื่อสารข้อมูลถึงผู้บริโภคมีหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ bigc.co.th ที่จัดกลุ่มให้เห็นได้ชัดเจน สามารถดาวน์โหลด หรือพิมพ์โบรชัวร์ได้ มีการแยกกลุ่มข้อมูลโปรโมชั่นไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ถูกชัวร์ หรือ ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ถูกสุดสุด หรือ ซื้อ 2 ชิ้นถูกลงอีก หรือ ทั้งถูกทั้งแถม หรือมาใหม่ ข้อมูลทั้งหมดข้างตนจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง และพัฒนาเป็นระบบ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ถ้าสัปดาห์ใดไฟฟ้าดับก็คงเป็นช่วงเวลาที่โกลาหลที่สุดของประเทศเป็นแน่
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
238. แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ
237. แผ่นบูลเรย์สำหรับผู้นิยมของใหม
236. เทคโนโลยีปิดตัวไปซะก่อนตามไม่ทัน
235. การทำนายอนาคตว่าจะสิ้นยุค
234. ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระหว่างบุคคล
233. ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง
232. ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
231. เว็บบริการสืบค้นอันดับหนึ่งในจีน
230. มองที่มาของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง
229. ห้าสอกับข้อมูลกองพะเนิน
228. ถ้ามีเบอร์มรณะจริงจะเป็นอย่างไร
227. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสังคม
226. ผลจัดอันดับภาพยนตร์ทำเงิน
225. อวตารที่ไม่ใช่อวตาร
224. บูรณาการสาขาวิชา
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC