อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 214 อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
2 พฤศจิกายน – 8 พฤศจิกายน 2552

    ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์ใช้เลขบัตรประชาชน และรูปถ่ายบนบัตรเป็นสิ่งยืนยันตัวตน เช่น การเข้าสอบเป็นข้าราชการ การเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเปิดบัญชีธนาคาร การซื้อขายที่ดิน เป็นต้น ส่วนโลกไซเบอร์มีความชัดเจนขึ้นในการยอมรับอีเมลให้เป็นสิ่งยืนยันตัวตน เช่น การขอใช้อีเมลโดยไม่ต้องใช้หลักฐานใด การใช้อีเมลเป็นรหัสผู้ใช้ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม การใช้อีเมลเป็นเครื่องแสดงตัวตนในการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การพบอีเมลในนามบัตร เป็นต้น ดังนั้น gravatar.com ได้ให้บริการเชื่อมโยงภาพอวตารเข้ากับอีเมลของผู้ใช้ แล้วถูกแสดงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอัตโนมัติ

    อวตาร คือ การแบ่งภาคของเทพมาเกิดบนโลกมนุษย์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ด้วยการแบ่งพลังงานส่วนหนึ่งลงมาเกิด เพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น พระนารายณ์อวตารลงมายังโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ ส่วนอวตารในคอมพิวเตอร์ (Computer Avatar) คือ สัญลักษณ์แสดงตนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพการ์ตูน สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งนิยมใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ส่วนใหญ่ผู้ใช้อวตารมักใช้ภาพถ่ายที่ดูดีกว่าปกติหรือใช้ภาพดารานางแบบ

    ปัจจุบันเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทุกแห่งสามารถรับภาพถ่ายไปแสดงตัวตนของผู้ใช้ที่เรียกว่าอวตาร ส่วนระบบเว็บบล็อกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็ให้การยอมรับภาพอวตารเพิ่มขึ้น เช่น wordpress drupal หรือ joomla เป็นต้น โดยการเชื่อมโยงภาพอวตารจาก gravatar.com (Globally Recognized Avatar) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการภาพอวตารแก่บรรดาเว็บไซต์ที่เจ้าของอีเมล หรือผู้เป็นเจ้าของอวตารได้กำหนดการเชื่อมโยงไว้ หากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้ระบุอีเมลตรงกับใน gravartar.com ภาพอวตารก็จะถูกนำไปแสดงในทุกเว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนภาพใน gravatar.com ภาพในเว็บไซต์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดเช่นกัน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
224. บูรณาการสาขาวิชา
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
221. หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
213. ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
212. ซื้อดีวีดีอาร์ระวังมีเศร้า
211. ถึงยุคของ CATCDMA
210. อีเมลองค์กรกับนอกองค์กร
209. หนทางการเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์
208. การใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องใหม่
207. ป.4 เขียนโปรแกรม
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC