อีเมลองค์กรกับนอกองค์กร
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 210 อีเมลองค์กรกับนอกองค์กร
12 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2552

    อีเมล (e-mail = electronic mail) คือ บริการส่งจดหมายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้รับและผู้ส่งทำได้ง่าย ไม่จำเป็นที่ผู้รับต้องนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนระบบโทรศัพท์ มีความสามารถในการรับฝากอีเมลไว้กับเครื่องบริการ เมื่อผู้รับเข้าใช้งานเครื่องบริการในภายหลังก็จะได้รับอีเมลข้อมูลข่าวสารนั้น นักเรียนประถมยุคใหม่ในเขตเมืองมักเรียนรู้การใช้อีเมลเพื่อสื่อสารกับเพื่อนใหม่ แต่มากกว่า 95% จะใช้อีเมลนอกโรงเรียน เช่น hotmail.com yahoo.com gmail.com หรือ thaimail.com เหตุที่นักเรียนไม่นิยมใช้อีเมลของโรงเรียน เช่น ต้องย้ายโรงเรียนเมื่อถึงชั้นสูงสุด ต้องการใช้บัญชีสำหรับหลายบทบาท ต้องการใช้บริการเสริมที่มีในอีเมล เช่น การสนทนา ฟรีบล็อก หรือฟรีโฮมเพจ เป็นต้น

    อีเมลองค์กรมีจุดเด่น คือ เชื่อมต่อได้เร็วที่สุด ส่งถึงเพื่อนในองค์กรได้ไม่จำกัด มีผู้ดูแลระบบขององค์กรรับผิดชอบตอบคำถาม และปรับระบบตามความต้องการของสมาชิก ทั้งเรื่องนโยบายกำหนดขนาดของแฟ้มแนบ การกรองจดหมายขยะ และมีหน้าที่แก้ปัญหาโดยตรง แต่ผู้ดูแลระบบมักแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้อีเมลนอกองค์กรได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น วันนี้ทำไม hotmail.com ช้าจัง หรือทำไมส่งแฟ้มแนบขนาด 25 MB จาก yahoo.com ไม่ได้ หรือส่งโปรแกรมไปให้เพื่อนไม่ได้ หรือทำไมอีเมลบางฉบับไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะ เป็นต้น

    สมาชิกองค์กรบางท่านอาจไม่นิยมใช้อีเมลขององค์กรเพียงบัญชีเดียวด้วยหลายสาเหตุ อาทิ ไม่ต้องการให้ผู้รับอีเมลทราบตัวตนที่แท้จริง มักเปลี่ยนอีเมลอยู่เสมอ ใช้หลายบัญชี ใช้บริการเสริมที่องค์กรไม่มีให้ ส่วนจุดด้อยในกรณีเลือกใช้อีเมลนอกองค์กร คือ อีเมลนอกองค์กรมีความเป็นทางการน้อยกว่า มีข้อจำกัดสำหรับจดหมายเวียน อาจกรองอีเมลสำคัญเข้ากล่องจดหมายขยะ ข้อจำกัดเรื่องขนาดแฟ้มแนบ ขนาดกล่องจดหมาย และความเร็ว ถ้าเป็นไปได้ผู้เขียนแนะนำว่าควรใช้อีเมล 2 บัญชี คือ ใช้อีเมลขององค์กรไว้คุยเรื่องงาน และใช้อีเมลภายนอกไว้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการยอมรับที่ไม่มีวันพอเพียง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
213. ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
212. ซื้อดีวีดีอาร์ระวังมีเศร้า
211. ถึงยุคของ CATCDMA
210. อีเมลองค์กรกับนอกองค์กร
209. หนทางการเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์
208. การใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องใหม่
207. ป.4 เขียนโปรแกรม
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC