การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 199 การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552
การสื่อสาร หรือการสื่อความหมายมักประกอบด้วยผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) สื่อหรือช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร(Receiver) การสื่อสารในปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ในอดีตการสื่อสารในชุมชนมักสื่อกันด้วยการสนทนา เช่น ไปไหนมาไหน กินข้าวกับอะไร สบายดีหรือเปล่า ทั้งตัวสารและช่องทางไม่ซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การสื่อสารในกลุ่มคนย่อมซับซ้อนตามกันไป เช่น การตรวจประเมินเพื่อการประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อค้ากับลูกค้า สิ่งที่พบในการสื่อสารคือสารและสื่อจำนวนมากที่ปรากฎในรูปของเอกสาร ครั้งหนึ่งผู้เขียนต้องเข้าประชุมประจำปีกับองค์กรหนึ่งมีเอกสารประกอบการประชุมใช้กระดาษกว่า 3 รีมต่อคน มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 50 คน สรุปได้ว่าการประชุมครั้งนั้นใช้กระดาษไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแผ่น แต่ก็จำเป็นในบริบทเช่นนั้น
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหรือช่องทาง และเครื่องมือที่ได้รับความนิยมก็คืออีเมล (e-mail) เพราะรับส่งได้ง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งแฟ้มข้อมูลหรือแฟ้มมัลติมีเดีย สามารถนำไปเผยแพร่ต่อ หรือแปลงลงสื่อประเภทอื่นได้หลากหลาย เช่น พิมพ์ลงกระดาษ สำเนาลงซีดีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป แต่ปัญหาการส่งแฟ้มดิจิทอลผ่านอีเมลที่เกิดขึ้นเสมอคือ ขนาดแฟ้มใหญ่ ทำให้อัพโหลดหรือดาวน์โหลดย่อมต้องใช้เวลา ต้องใช้พื้นที่เก็บ หรือส่งไปกับอีเมลแล้วผู้รับอาจต้องใช้เวลาดาวน์โหลดมากหรือไม่ผ่านข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
สตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง (Storage on Web hosting) เป็นแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลดิจิทอลที่ได้รับความนิยม หากการส่งแฟ้มให้กันและกันมีข้อจำกัดเรื่องขนาด การส่งแฟ้มไปเก็บในเว็บโฮสติ้งเป็นทางเลือกหนึ่ง ทำให้ภาระการจัดเก็บแฟ้มในกล่องรับจดหมายลดลง เช่น ส่งแฟ้มขนาด 1 MB ให้เพื่อนในองค์กรเดียวกัน 100 คน ก็จะทำให้เครื่องบริการอีเมลต้องรับภาระถึง 100 MB แต่ถ้าส่งเพียงลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแฟ้มจากสื่อเก็บข้อมูลกลางหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้งก็จะลดภาระของเครื่องบริการได้อย่างชัดเจน แหล่งที่สามารถรับแฟ้มได้ในอินเทอร์เน็ตเช่น sky drive ของ hotmail.com หรือ site ของ google.com หรือใช้สตอเรจที่มีในองค์กรของตนก็เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223