ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 198 ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
20 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2552
บนรถไฟขาขึ้นเหนือกลับลำปางจากการเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมสัมนางานวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2552” เหตุที่ได้เข้าร่วมนำเสนอครั้งนี้ เพราะ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ ชักชวนจากที่ท่านได้เห็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของโครงการวิจัย (Participatory Action Research) และได้รับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง” โดย อ.ราตรี ดวงไชย ที่นำเสนอได้อย่างมีความสุขในฐานะหนึ่งในทีมงานวิจัยจากตัวแทนภาคการศึกษาในพื้นที่ ในการประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (สกว.ลำปาง) ซึ่งจัดโดยคุณภัทรา มาน้อย ณ บ้านเสานัก
ในการประชุมสัมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน มีโครงการวิจัยที่จะนำเสนอ 18 เรื่องแบ่งเป็น 3 ห้อง ๆ ละ 6 เรื่อง การนำเสนอจะมีผู้วิพากษ์งานวิจัยเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนทั้งต่อผู้นำเสนอ ผู้วิพากษ์ และผู้ฟังไปพร้อมกัน ผู้วิพากษ์ในห้องที่ 2 คือ ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ ท่านมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยบทบาทหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม มาหนึ่งสมัย และดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้วิพากษ์นอกรอบ ซึ่งเห็นตรงกันว่า กศน.น่าจะเพิ่มสัดส่วนของงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มงานวิจัยของ กศน. เพราะมีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน ด้วยทุนเดิมที่กศน.มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างดี และด้วยบทบาทของการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาเข้าถึงกลุ่มคนระดับรากหญ้าของประเทศ
แม้ยังเห็นโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในชุมชนไม่มากนัก แต่การพัฒนาบุคลากรให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้ Google Apps การใช้โปรแกรมนำเสนองานด้วย Proshow และอีกมากมายอย่างต่อเนื่องของกศน. ย่อมเชื่อได้ว่าการพัฒนานักศึกษาของ กศน.จะต้องใช้ไอทีเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนในไม่ช้าอย่างแน่นอน


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223