ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 179 ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
9 มีนาคม 2552 – 15 มีนาคม 2552

    กระบวนการทางธุรกิจมีกลไกที่ยืดหยุ่นไม่หยุดนิ่งและไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว ความสำคัญของพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ผู้ซื้อพบสินค้าของผู้ผลิตมีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สินค้าในระบบการค้าปกติมักมีพ่อค้าคนกลาง เช่น สินค้าทางการเกษตรที่ผู้ผลิตปลูกพืชแล้วนำไปขายในตลาดค้าส่ง แล้วพ่อค้าคนกลางก็ซื้อสินค้าในราคาถูกจำหน่ายให้ผู้ซื้อในราคาสูงและมีรายได้จากส่วนต่างของราคา ปัจจุบันผู้ผลิตพยายามหาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ส่วนผู้ซื้อเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและกำลังซื้อตามความเจริญทางวัตถุ คนทำงานแลกกับเงินมีเพิ่มขึ้นและชดเชยความเหนื่อยล้าด้วยการซื้อสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แลกเปลี่ยนมาด้วยเงินตรา ยิ่งมีรายได้สูงก็ยิ่งมองหาสินค้าคุณภาพสูง ตีค่าวัตถุด้วยราคา และรูปลักษณ์ภายนอก จึงเกิดการแข่งขันโฆษณาสินค้าให้ถึงกลุ่มลูกค้าและวัดความสำเร็จจากการค้าด้วยยอดขาย

    แอดเซนต์ (Adsense) คือ บริการที่บริษัทกูเกิ้ลรับโฆษณาสินค้าให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ต้องการนำโฆษณาไปนำเสนอในเว็บไซต์สมาชิกของบริษัทกูเกิ้ล ซึ่งสมาชิกในที่นี้หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่สมัครขอรับโฆษณาไปวางในเว็บเพจที่ตนพัฒนาขึ้นเพื่อหารายได้จากเว็บไซต์ของตน หากมีผู้ใช้สนใจคำโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์สมาชิกแล้วใช้เมาส์คลิ๊ก (Mouse Click) เลือกเว็บไซต์ตามคำโฆษณา เจ้าของคำโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าก็ต้องจ่ายเงินให้บริษัทกูเกิ้ลและถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่เว็บไซต์สมาชิกต่อไป

    จำนวนครั้งที่ใช้เมาส์คลิ๊กคำโฆษณาบนเว็บไซต์สมาชิกที่มีผู้ใช้ขาประจำมักมีความถี่ในการคลิ๊กลดลงในแต่ละเดือน เพราะธรรมชาติของผู้ใช้ขาประจำมักไม่ตื่นตาตื่นใจกับคำโฆษณาในตำแหน่งเดิมที่พบเห็นเป็นประจำ ดังนั้นเว็บไซต์มีรายได้ไม่ลดลงจากแอดเซนต์มักมีผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจร เช่น เว็บไซต์ข่าวที่ปรับข้อมูลทุกวัน หรือเว็บบอร์ดที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่แอดเซนต์ได้พัฒนาระบบนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับเนื้อหาในเว็บเพจ จึงเสนอคำโฆษณาที่อาจตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่าเนื้อหาในเว็บเพจ ดังนั้นเว็บไซต์ที่ขายสินค้ามักไม่นิยมหารายได้จากแอดเซนต์ เพราะคงไม่สมเหตุสมผลที่จะปล่อยให้มีการโฆษณาสินค้าของคู่แข่งมาอยู่ในเว็บเพจของตน เปรียบเสมือนการชักศึกเข้าบ้านที่อาจทำให้ยอดขายของตนตกลงได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC