แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 178 แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
2 มีนาคม 2552 – 8 มีนาคม 2552

    ค่าจดโดเมนเนม (Domain Name) มีราคาประมาณ 300 บาทต่อปี แต่ค่าเช่าพื้นที่ (Web Hosting) จะมีราคาแตกต่างกันไปตามความจุที่เก็บข้อมูลและการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการ ส่วนซิมมือถือในปัจจุบันมีค่าบริการโดยเฉลี่ยเดือนละ 300 บาท ถ้าใช้หนึ่งปีก็จะมีค่าบริการประมาณ 3600 บาท การที่ผู้ให้บริการซิมมือถือมีบริการพิเศษที่หลากหลาย เช่น แถมจานดาวเทียมมาให้ดูทีวีได้หลายช่อง หรือแถมโดเมนเนมพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล ล้วนเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้จงรักภักดีไม่เปลี่ยนค่ายไปใช้บริการของคู่แข่งได้ง่าย

    ผู้ใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำมักสังเกตได้ว่าเว็บไซต์หรือโดเมนเนมที่เคยเข้าไป มีบางเว็บไซต์หายไป เข้าไม่ได้ หรือข้อมูลถูกโยกย้าย การหายไปของโดเมนเนมเกิดขึ้นได้กับองค์กรทุกประเภท แม้กระทั่งหน่วยงานระดับชาติที่ให้ข้อมูลสำคัญสูงสุดก็หายได้ เพราะไม่ต่ออายุโดเมนเนม เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องขาดความรักหรือความเข้าใจในเงื่อนไขการคงอยู่ของโดเมนเนม บางองค์กรอาจทำงานตามงบประมาณแต่ละปี เมื่อไม่มีเงินหลวงก็จะไม่ต่ออายุโดเมนเนม ทำให้หลายเว็บไซต์มีอายุได้เพียงปีเดียว

    ในอนาคตอาจมีผู้ให้บริการโทรศัพท์แถมชื่อโดเมนเนมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์มาพร้อมกับให้พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ในค่ายของตน เป็นเทคนิคการขายที่โดนใจลูกค้ายุคดิจิทอลแน่นอน การมีโดเมนเนมได้ง่ายอาจมีเรื่องน่าวิตกตามมา 2 ข้อ คือ โดเมนเนมที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์อาจหายได้ง่ายในกรณีโทรศัพท์หาย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์ หรือเปลี่ยนค่าย อีกข้อคือโดเมนเนมที่ได้มาฟรีทำให้ผู้ใช้ไม่เห็นความสำคัญ เพราะของดีไม่มีถูก ของฟรีไม่มีในโลก ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สร้างสรรค์อาจเป็นผลเสียย้อนเข้าตัวจนไม่อาจแก้ไขอะไรได้ การจดชื่อโดเมนเนมได้ง่ายโดยผู้ที่ไม่มีมุ่งมั่นอาจเป็นการกีดกันผู้ที่ต้องการชื่อนั้นไปพัฒนาให้ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น dhammathai.com หรือ thaidhamma.com เป็นต้น แต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ก็หวังเพียงแต่ว่าสิ่งที่วิตกจะเป็นเพียงฝันร้ายที่จะไม่เกิดขึ้นกับชาวอินเทอร์เน็ต
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
170. แนวโน้มการมีเว็บเพจสำรอง
169. เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC