ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 177 ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552

    การทำงานที่ต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า 1 คนขึ้นไปต้องมีการประชุมเตรียมการ วางแผนอย่างมีระบบและกลไก ดำเนินการที่มีการควบคุม ประเมินผลรอบด้าน และนำผลการประเมินไปปรับใช้เพื่อยกระดับงานต่อไป ในธุรกิจบริการทางอินเทอร์เน็ตย่อมมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการให้บริการด้านความบันเทิง การศึกษา การค้าขายแลกเปลี่ยน หรือการสื่อสารระหว่างคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญที่ต้องวิเคราะห์สำหรับธุรกิจบริการคือ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM = Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นหัวใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการให้บริการ

    เว็บไซต์แต่ละแห่งมีประเภทของผู้ใช้ที่ชัดเจนตามนโยบายของผู้ให้บริการ เช่น เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษามักมีผู้ใช้ประเภทขาประจำคือนักศึกษา เว็บไซต์บริการอีเมลมักมีผู้ใช้ประเภทขาประจำที่เป็นสมาชิก เว็บไซต์บริษัทขายบ้านหรือขายรถยนต์มักมีผู้ใช้ประเภทขาจร เพราะมีน้อยคนที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถยนต์ได้บ่อยครั้ง อุทยานแห่งชาติพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมักมีผู้ใช้ประเภทขาจรที่เข้าไปศึกษาหาข้อมูลการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่าย หรือที่พัก

    เมื่อทราบกลุ่มผู้ใช้ว่าอยู่ในประเภทใดก็ควรเตรียมบริการที่จะตอบสนองความต้องการ หรือพัฒนาบริการให้ผู้ใช้ประทับใจ จนเปลี่ยนจากผู้ใช้ขาจรไปเป็นผู้ใช้ขาประจำ หรือทำให้ผู้ใช้ขาประจำไม่อาจถอนตัวออกไป ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ตอบได้ตรงกับความต้องการ มีความต่อเนื่องน่าเชื่อถือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการอยู่เสมอ และให้ความสำคัญกับผู้ใช้ คนลำปางทุกคนก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งขาประจำและขาจร สามารถเป็นได้ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ สำหรับผู้ให้บริการแล้วพวกเขาหากลยุทธ์มาผูกใจลูกค้าด้วยสรรพกำลังทั้งหมดที่มี ในปัจจุบันมีบริการมากมายรอบตัวเราถูกพัฒนาจนเกินกว่าจะจินตนาการได้ทัน แต่สำหรับผู้เขียนแล้วรู้สึกว่าบริการเหล่านั้นมีมากจนล้นเหลือ จนเกินคำว่าพอดีไปหลายป้ายรถเมย์แล้ว โชคดีที่คนไทยจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะชีวิตเราเราย่อมเลือกได้ มิเช่นนั้นก็คงรื่นเริงกับชีวิตที่ไม่รู้จักทางสายกลางอยู่ร่ำไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
170. แนวโน้มการมีเว็บเพจสำรอง
169. เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
168. ลดอัตราการใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล
167. ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC