ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 175 ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
9 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2552

    เครื่องคอมพิวเตอร์คือการรวมกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานสอดรับกันเป็นระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือส่วนนำข้อมูลเข้า ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล ทั้งหมดถูกเรียกว่าฮาร์ดแวร์ (Hardware) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ทั้งหมดถูกควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ (Software) เพื่อสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละส่วนให้ทำงานร่วม ซอฟท์แวร์ที่สำคัญคือระบบปฏิบัติการหรือโอเอส (OS = Operating System) ในอดีตค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จ่ายให้กับค่าซื้อฮาร์ดแวร์ แต่ปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านซอฟท์แวร์สูงกว่าฮาร์ดแวร์ บางองค์กรซื้อฮาร์ดแวร์มาครั้งเดียวแต่ต้องจ่ายค่าเปลี่ยนซอฟท์แวร์หลายครั้ง และต้องจ้างพีเพิลแวร์ที่มีประสบการณ์มาดูแลซอฟท์แวร์

    ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟท์แวร์พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ควบคุมอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พัฒนาโปรแกรม และการติดต่อกับผู้ใช้ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี (PC = Personal Computer) ที่เราใช้ทุกวันนี้เริ่มเป็นที่นิยมเมื่อบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วมอบงานพัฒนาโอเอสให้บริษัทไมโครซอฟท์ และเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์อย่างที่เห็นในทุกวันนี้ ระบบปฏิบัติการวินโดว์เคยครองส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้พีซีมากถึง 96% ทิ้งคู่แข่งอย่างลีนุกซ์และแอปเปิ้ลไกลมาก ตำนานของวินโดว์เริ่มต้นในพ.ศ.2526 มีการออกผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดพัฒนา

    ตำนานของวินโดว์วิสต้าเปิดตัวพ.ศ.2548 แต่ออกมาได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์ว่าผู้ใช้ส่วนหนึ่งไม่ประทับใจประสิทธิภาพในการจัดการฮาร์ดแวร์ ต่อมาไมโครซอฟท์ได้ประกาศการพัฒนาวินโดว์เจ็ดในพ.ศ.2550 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอายุของวินโดว์วิสต้าไม่ยาวนัก ถ้ามองในมุมของการพัฒนาก็จะเป็นโอกาสของชาวลำปางที่จะได้ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม แต่ในมุมของผู้ใช้ก็อาจเป็นภัยคุกคามที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟท์แวร์อีกแล้ว แต่ความจำเป็นต้องซื้อรุ่นใหม่ก็ขึ้นกับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล เพราะผู้เขียนเชื่อว่าถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งานเอกสารหรือรายงานการประชุมจะใช้เพียงวินโดว์ 98 ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่ถ้าจะใช้พัฒนาระบบงานด้วยวิชวลเบสิกดอทเน็ตหรือมีข้อมูลมหาศาลต้องถูกประมวลผลแต่ละวันก็เข้าใจว่าต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทันเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
+ รับข้อเสนอแนะที่ http://gotoknow.org/thaiall
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
170. แนวโน้มการมีเว็บเพจสำรอง
169. เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
168. ลดอัตราการใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล
167. ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
166. ยิ่งได้รับก็ยิ่งต้องการเพิ่ม
165. ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC