เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 169 เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2552

    อัตราการเกิดของมนุษย์ลดลงด้วยปัจจัยหลายด้าน ครอบครัวในอดีตมีขนาดใหญ่มีลูกหลานนับ สิบคนในแต่ละครอบครัว ในปัจจุบันครอบครัวคนเมืองมีขนาดเล็กลงมักเหลือเพียงพ่อแม่ลูก มีการย้ายออกจากบ้านเกิดในชนบทค่อนข้างสูง เช่น ย้ายตามอาชีพ หาที่เรียนหนังสือ มีคู่ครอง หรือย้ายหนีสภาพแวดล้อม การทำงานสร้างฐานะให้พร้อมและการศึกษาที่ยาวนานทำให้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่งงาน และมีบุตรถูกเลื่อนออกไป ปัจจุบันโรงเรียนในชนบทหลายแห่งต้องปิดตัวลง เพราะเด็กในหมู่บ้านเลือกที่จะเรียนในเมือง และจำนวนเด็กในหมู่บ้านลดลง

    การมีบุตรยากเริ่มเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนในสังคมมนุษย์ อาจมาจากการแต่งงานหลังพ้นวัยเจริญพันธุ์ อาจได้รับสารเคมีปนเปื้อนจากอาหาร หรือรังสีรอบตัวจนเป็นหมัน อาจมีร่างกายไม่แข็งแรง วิธีแก้ปัญหาการมีบุตรยากมักอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เช่น การทำกิฟท์ (Gift) เพราะได้ผลเป็นรูปธรรมมากกว่าวิธีอื่น การทำกิฟท์ คือ รักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยการนำเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งคู่ ได้แก่ไข่และอสุจิไปใส่ไว้ที่ท่อนำไข่ของผู้หญิง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ หรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง และเป็นภาระหนักอึ้งต่อฝ่ายหญิงที่ต้องเสียเวลา และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

    ภาพยนตร์เรื่อง Children of men แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจแก้ปัญหาการเป็นหมันของมนุษย์ไม่ได้ ข้อคิดหนึ่งจากภาพยนต์ คือ การเป็นหมันของมนุษย์ทั้งโลกอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น รังสีจากแสงอาทิตย์ที่แปรเปลี่ยนไปอาจมีผลต่อมนุษย์ อาหารปนเปื้อนในอนาคตอาจทำให้อสุจิหรือไข่ทำงานผิดปกติ ในปัจจุบันมีอาหารที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นหมัน เช่น ดร.คริสติน ฉ่อย จากมหาวิทยาลัยในฮ่องกงได้รายงานว่าอาหารทะเลมักมีสารปรอทปนเปื้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นหมัน หรือดร.จอร์จ ชาร์วาโร จากมหาวิทยาลัยการแพทย์ในบอสตันได้รายงานผลวิจัยว่าผู้ชายที่รับประทานถั่วเหลืองมากมีผลให้จำนวนสเปิร์มลดลง ส่วนระดับรังสีที่มีผลต่อการเป็นหมันชั่วคราวของเพศชายเริ่มที่ 2.5 เกรย์ (Gray) ส่วนเพศหญิงจะเป็นหมันเมื่อรับรังสีสูงกว่า 6.25 เกรย์ ปัจจุบันคงไม่มีใครเดินเข้าไปหารังสี ถ้าเห็นสัญลักษณ์เตือนเขตรังสีก็ให้ออกห่างไว้ก่อน มีรังสีแพร่อยู่ในที่ต่าง ๆ ของโลก และส่วนใหญ่ไม่มีป้ายเขียนไว้ให้เราระวังอย่างหน้าห้องเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาล ก็หวังว่าการเป็นหมันของมนุษย์กันทั้งโลกจะอยู่แต่ในจินตนาการเท่านั้น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
170. แนวโน้มการมีเว็บเพจสำรอง
169. เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
168. ลดอัตราการใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล
167. ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
166. ยิ่งได้รับก็ยิ่งต้องการเพิ่ม
165. ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
164. โทรศัพท์กับถ่านรุ่นใหม่
163. เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์
162. การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
161. เริ่มต้นและปลายทางของการเรียนเขียนโปรแกรม
160. แนวการสอนของครูที่เปลี่ยนไป
159. เมื่อถูกนักเรียน11ฮกระบบ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC