ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 148 ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว
4 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2551
ทุกครั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้วเกิดข้อพิพาดทางกฎหมาย โปรแกรมที่ให้บริการจะร่วมเป็นแพะรับบาปโดยปริยาย หรือคุณครูที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ รุ่นพี่รับน้องโหด หรือครูชวนนักศึกษาไปแลกเกรดก็จะมีชื่อของสถาบันเป็นจำเลยที่สอง บางกรณีเป็นเรื่องส่วนบุคคล การหาข้อสรุปต้องพิจารณาสืบสวนสอบสวนแต่ละกรณีโดยละเอียดให้ชัดเจน แต่ที่เราพบเห็นกันตามข่าวเผยแพร่สาธารณะก็จะมีจำเลยมาให้สังคมรับทราบเรียบร้อยแล้ว จะผิด จะจริงหรือไม่จริง สังคมก็ตัดสินไปตามตัวอักษรหลังอ่านเสร็จ ตัวอย่างแพะรับบาปในรูปเว็บไซต์ที่พบได้จากข่าวมักเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการสื่อสารที่ไม่มีใครเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เว็บไซต์เหล่านั้น เช่น ข่าวเยาวชนถูกล่อลวงหลังจากใช้บริการเว็บไซต์ไฮไฟฟ์ เป็นต้น
มีหลายกรณีที่องค์กรหรือสถาบันต้องรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บริการไฮไฟฟ์ (Hi5.com) ในสถาบันการศึกษา หรือไม่บริการโปรแกรมแคมฟร็อก (Camfrog) จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ต้องมีในมนุษย์ทุกคน หลายองค์กรมีนโยบายไม่บริการเว็บไซต์ที่ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อบุคคล เช่น ไม่บริการเอ็มเอสเอ็น (MSN) ไม่บริการ Youtube.com ไม่บริการบิททรอเร้นท์ (Bittorrent) แม้อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์อนันต์ แต่มนุษย์บางคนไม่เลือกใช้ในส่วนที่มีประโยชน์บนการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล กลับใช้ประโยชน์เฉพาะด้านความบันเทิง หรือฆ่าเวลายามว่างเท่านั้น ยิ่งร้ายไปกว่านั้นบางคนเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อสนทนากับคนแปลกหน้า ใช้เว็บไซต์ไฮไฟฟ์เพื่อหาเพื่อนใหม่เป็นเวลานานจนไปเบียดบังภารกิจหลักจนเสียงานหรือเสียการเรียน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 26 มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” ทำให้ผู้ใช้ในเครือข่ายต้องมีรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแสดงตัวตน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมผู้ใช้แต่ละคนตามสิทธิอันควรให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการเลือกให้บริการโปรแกรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์กรไปพร้อมกัน แต่ไม่บริการโปรแกรมใด และการเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Log) จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทั้งด้านบุคลากร ความรู้ความเข้าใจของสมาชิก งบประมาณ และการจัดการ หากมีแต่ความรับผิดชอบโดยปราศจากการสนับสนุนจากหน่วยเหนือก็เหมือนการตบมือข้างเดียวที่ไม่มีวันดัง


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223