เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 146 เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย
21 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2551
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีข้อความตอนหนึ่งใน มาตรา 26 ระบุไว้ว่า “ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ผู้ดูแลระบบ (Administrator) หรือผู้ให้บริการ (Provider) ต้องเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Log File) ที่ผู้ใช้ (User) หรือสมาชิก (Member) ใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตน เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลบุตรหลานตัวเล็ก ๆ ไม่ให้คาดสายตา หากพาลูกไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ต้องดูแล ถ้าเด็กไปทำแก้วแตกก็เป็นความผิดของผู้ปกครองที่ต้องชดใช้ แต่ถ้าผู้ปกครองจะทำโทษเด็กบ้างตามสมควรก็สามารถทำได้ และคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อบุตรหลานกระทำความผิด เช่นเดียวกับผู้ให้บริการที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิก เมื่อสมาชิกออกไปกระทำความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตน ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รักษากฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามสมาชิกที่ทำผิดกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองมาดำเนินคดี
หน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่สมาชิกของตนย่อมเป็นผู้ให้บริการโดยปริยาย เช่น บริษัท ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ต หอพัก หรือบ้านพักอาศัย ถ้าผู้เช่าห้องพักในหอพักส่งข้อความไปหลอกลวง หมิ่นประมาท ให้ร้ายผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย เผยแพร่สิ่งที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยไปถึงหอพักของผู้กระทำผิด เจ้าของหอพักหรือผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลการจารจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในหอพัก เพื่อใช้ระบุตัวผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ในปัจจุบันหลักฐานแบบนี้ถูกยอมรับให้สามารถเอาผิดผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
แม้กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 90 วัน และอาจต้องเก็บมากถึง 1 ปี หากมีความจำเป็น แต่เชื่อได้ว่ามีผู้ให้บริการไม่มากนักที่มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ศึกษาจนดำเนินการได้ หรือมีงบประมาณรองรับ เพราะบางองค์กรมีปริมาณเข้าออกจำนวนมาก การเก็บบันทึกเหตุการณ์ไว้นับเดือน อาจมีสื่อเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจ รับผิดชอบโดยตรง ได้การสนับสนุนจากผู้บริหาร เพราะความรับผิดชอบ (Responsibility) ต้องมาพร้อมบุคลากร (Man) เงิน (Money) ความรู้ (Knowledge) และการจัดการ (Management) คำถามที่ผู้ให้บริการต้องตอบให้ได้เมื่อถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ทวงถามคือ สมาชิกคนใด เข้าเว็บไซต์ใด จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใด วันเวลาใด ถ้าผู้ให้บริการตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิก มีโทษตามมาตรา 26 ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223