ถึงเวลาเรียนรู้การใช้ LiveCD
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 121 ถึงเวลาเรียนรู้การใช้ LiveCD
28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2551

    การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นไปอย่างก้าวกระโดด อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกประเภทพัฒนาขึ้นแต่ราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับในอดีต การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนฮาร์ดแวร์ทำได้ดังใจจินตนาการเพราะอุปกรณ์ให้การสนับสนุนจนความฝันในอดีตกลับเป็นจริงในปัจจุบัน เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ออกใหม่ที่ไม่มีเครื่องอ่านซีดีรอมหรือช่องสำหรับรับแผ่นดิสก์เป็นผลให้น้ำหนักเบาขึ้นและมีขนาดเล็กลงแต่ราคาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพราะสามารถอ่านข้อมูลจากทัมป์ไดร์ฟ (Thumb Drive หรือ Flash Memory) ที่เชื่อมต่อผ่านช่องยูเอสบี (USB Port) แทนสื่อเก็บข้อมูลอย่างดิสเก็ตหรือแผ่นซีดี ดังนั้นแนวคิดการสร้างแผ่นบูทเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อเก็บข้อมูลภายนอก เช่น ไลฟ์ซีดี (LiveCD) หรือทัมป์ไดร์ฟจึงเกิดขึ้น

    เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว แต่มีผู้ใช้อยู่จำนวนหนึ่งที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 ระบบ เพราะระบบเดียวรองรับความต้องการได้ไม่หมด ผู้เขียนเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่ามีร้านจำหน่ายซีดีแนะนำลูกค้าว่าเกมบางประเภทต้องทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เก้าแปด (Windows 98) แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อใหม่มักติดตั้งลีนุกซ์หรือวินโดวส์เอ็กพี (Linux หรือ WindowsXP) ถ้าจะเล่นเกมเก่าแต่เก๋าก็แนะนำให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2 ตัวลงไปในเครื่องเดียวกันเป็นทางออกที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะทำให้ใช้งานโปรแกรมได้หลากหลายตามประเภทของระบบปฏิบัติการ

    ไลฟ์ซีดี (LiveCD) คือ ซีดีที่มีโปรแกรมสำหรับบูทเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้อาจเป็นระบบปฏิบัติการจากค่ายลีนุกซ์หรือวินโดวส์ก็ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานหรือเรียนรู้ระบบปฏิบัติการแต่ละค่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งชุดลงไปทับระบบปฏิบัติการเดิม ถ้าเป็นของวินโดวส์จะรู้จักกันในชื่อวินโดวส์พีอี (Windows Pre-Installation Environment) ส่วนลีนุกซ์มีหลายค่ายขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาจะฝักใฝ่ฝ่ายใด เช่น Fedora, Debian, FreeBSD เป็นต้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก fedoraproject.org, ubuntu.com, hiren.info, reatogo.de, nu2.nu, หรือ linux.thai.net เป็นต้น

    อีกความสามารถหนึ่งที่ไลฟ์ซีดีถูกออกแบบมาในยุคแรกคือการเป็นแผ่นช่วยชีวิต หรือแผ่นกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) ในกรณีระบบปฏิบัติการหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ในอดีตเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำน้อย ความเร็วของเครื่องอ่านซีดีต่ำ ระบบปฏิบัติการยังมีข้อจำกัดในการทำงานบนแผ่นซีดี แต่ปัจจุบันการเลือกบูทเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแผ่นซีดีเพื่อทำงานในบางลักษณะเริ่มมีความเป็นไปได้ เช่น ซีดีเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อใช้เปิดเป็นเครื่องบริการ (Server) จะไม่มีปัญหาในการถูกแฮกเกอร์เข้าไปเปลี่ยนข้อมูล การสอนให้นักเรียนได้รู้จักระบบปฏิบัติการที่หลากหลายโดยไม่ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งระบบลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมที่ไม่สามารถติดตั้งไปในระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ เป็นต้น ผู้เขียนเชื่อว่าการเลือกใช้ไลฟ์ซีดีอย่างถูกที่ถูกเวลาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้างได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
128. ดาวน์โหลด..บางเรื่องไม่เหมาะสม
127. โอเพนซอร์สโอเพนมาย
126. เมื่อถูกละเมิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
125. รับข้อความด้วยเสียง
124. นักคอมพิวเตอร์เดียวดายที่ทุ่มเท
123. ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักคอมพิวเตอร์
122. รักง่ายหน่ายเร็ว
121. ถึงเวลาเรียนรู้การใช้ LiveCD
120. เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
119. ทางเลือกของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
118. การแสดงตนผ่านการสื่อสารทางเดียว
117. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
116. เลือกนำเสนอด้วย .ppt หรือ .pdf หรือ .doc
115. คลิ๊ปโป๊ดารารู้ทั่วโลกในวันเดียว
114. พลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์ไอที
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC