เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 120 เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
21 มกราคม – 27 มกราคม 2551
มีโอกาสเข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรับเกียรติจากนายสือ ล้ออุทัย รักษาการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้เปิดศูนย์การเรียนรู้ และเป็น 1 ใน 20 ศูนย์นำร่องของปี 2550 ส่วนปี 2551 กระทรวงมีแผนเปิดบริการอีก 40 ศูนย์ โดยรับการสนับสนุนอุปกรณ์และดูแลในปีแรก ส่วนปีต่อไปเป็นการบริหารจัดการและดูแลรักษาโดยเทศบาลนครลำปาง ซึ่งปีนี้จังหวัดลำปางมีความพร้อม และได้รับเลือกให้ตั้งศูนย์ดังกล่าว เป็นความภูมิใจที่ต้องบอกต่อกันไปให้รับรู้รับทราบทั่วกัน และจากการเข้าใช้บริการพบว่ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงมากถึง 20 ชุด พร้อมหูฟัง และเครื่องเขียนซีดีที่ใช้งานได้โดยสะดวก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุนและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศโดยตรง ผลงานของกระทรวงมีมากมาย อาทิ จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC = Thailand Knowledge Center) ทำหน้าที่รวมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งของไทยและต่างประเทศ บริการพื้นที่เสมือนแก่หน่วยงานที่ยังไม่พร้อมที่จะบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ของตน บริการเวทีเสมือนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคน หรือชุมชน จัดตั้งเว็บไซต์โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วยไอซีที เป็นต้น
ศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างผู้ชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สนับสนุนสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุมชน ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ (e-Services)
ขอเชิญชวนให้ชาวลำปางเข้าไปใช้บริการ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมกลุ่มผู้ใช้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความชำนาญที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัด และประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรือง โดยผู้ที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง หาแหล่งทดสอบโปรแกรมด้านความปลอดภัย หรือหาแหล่งศึกษาโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งใหม่ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนความสมเหตุสมผล เพื่อความเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตต่อไป


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223