เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 117 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
31 ธันวาคม – 6 มกราคม 2551

    มีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน และมีมหาศาลในอินเทอร์เน็ต คงเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคน หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเปิดดูเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ในโลกได้ เพราะมีปริมาณมาก และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์บันเทิง บางแห่งปรับปรุงรายเดือน รายวัน หรือกระทั่งทุกลมหายใจ ดังนั้นเว็บไซต์จึงแบ่งเป็นกลุ่มได้อย่างหลากหลาย เช่น เว็บท่า (Portal Website) เว็บบอร์ด (Webboard) เว็บสนทนา (Chat Website) เว็บข่าว (News Website) เว็บบล็อก (Blog Website) เว็บการศึกษา (Education Website) เว็บธุรกิจ (Business Website) แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Websites) คือ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถนำเสนอแฟ้มประวัติของตน และสร้างเครือข่ายเพื่อนส่วนตัว บางเว็บไซต์มีสมาชิกกว่า 300 ล้านคน

    เว็บไซต์ประเภทเว็บเครือข่ายทางสังคมที่ชาวโลกนิยมเข้าไปเป็นสมาชิกคือ MySpace.com มีสมาชิกมากกว่า 280 ล้านคน ส่วน Facebook.com มาเป็นอันดับสองมีสมาชิกมากกว่า 70 ล้านคน ส่วน Hi5.com มีสมาชิกมากกว่า 50 ล้านคน เป็นต้น ซึ่งบริการที่ผู้เขียนพบจาก Hi5.com คือ เผยแพร่ภาพถ่าย สร้างเครือข่ายเพื่อน ส่งภาพถ่ายและวีดีโอเข้าไปเผยแพร่ เลือกตกแต่งโฮมเพจตามเทมเพจ (Tempate) เผยแพร่บทความ (Journal) และเปิดให้ค้นหาเพื่อนหรือคู่รักตามประเทศ เป็นต้น

    ในทางธุรกิจแล้ว เราอาจแยกผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมได้ 4 กลุ่ม คือ เจ้าของเว็บไซต์ประเภทนี้ พันธมิตรเว็บไซต์ที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ผู้ใช้ทั่วไป และผู้สนับสนุน สำหรับผู้สนับสนุนที่เสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของตนผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะสื่อข้อมูลได้ตรงตามกลุ่มลูกค้ามากกว่า เพราะสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าตามอายุ ประเทศ ความสนใจ ทำให้ผลของการประชาสัมพันธ์ได้ผลมากกว่าโฆษณากับเว็บไซต์ที่ไม่สามารถแยกแยะผู้ใช้

    เจ้าของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมมักไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางตรงจากผู้ใช้ทั่วไป เพราะมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณา ในต่างประเทศมีการวิจัยและนำเสนอผลเสียที่พนักงานบริษัทใช้เวลางานเข้าเว็บไซต์ จนมีการสนับสนุนให้ปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทนี้ นอกจากทำให้ขาดสมาธิในการทำงานแล้ว บริษัทยังต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายล้านปอนด์ทีเดียว ผู้เขียนมีโอกาสเข้าไปศึกษาและทดสอบใช้งาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการของเว็บไซต์ประเภทนี้ และนำมาไปแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา ดังคำว่าเข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม หรือเข้าถ้ำเสือเพื่อให้ได้ลูกเสือ ถ้าไม่เข้าไปแล้วจะได้ลูกเสือออกมาได้อย่างไร ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโลกไอทีก็น่าจะเข้าไปเป็นสมาชิกของเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้าสังคมเสมือนจริง แต่ถ้าพบว่าที่นั่นไม่เหมาะกับตนจะหันไปหาสันโดษแทนสังคมก็ยังไม่สายเกินไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
122. รักง่ายหน่ายเร็ว
121. ถึงเวลาเรียนรู้การใช้ LiveCD
120. เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
119. ทางเลือกของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
118. การแสดงตนผ่านการสื่อสารทางเดียว
117. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
116. เลือกนำเสนอด้วย .ppt หรือ .pdf หรือ .doc
115. คลิ๊ปโป๊ดารารู้ทั่วโลกในวันเดียว
114. พลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์ไอที
113. ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
112. เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
111. โรคภัยไข้เจ็บในโลกไอที
110. เว็บไซต์เปรียบเสมือนเรือใบ
109. ไอทีในยุคหลานของหลาน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC