ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 113 ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
3 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2550

    มีอุปกรณ์มากมายตบเท้ามาให้มนุษย์เลือกใหม่ (New Product) และเลิกใช้อุปกรณ์เก่าที่ล้าสมัย มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จำนวนมากจนยากที่จะนับได้ แต่ถ้านับเฉพาะที่รู้จักโดยแยกกลุ่มตามประสบการณ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มก็จะได้เพียงไม่กี่สิบรายต่อกลุ่ม เพราะผู้ใช้กลุ่มวินโดวส์ก็จะรู้จักโปรแกรมเฉพาะกลุ่มของตน ผู้ใช้กลุ่มลีนุกซ์หรือแมคอินทอชก็จะเป็นกลุ่มที่เล็กลงมาหน่อย หรือกลุ่มผู้ใช้พีดีเอ(PDA = Personal Digital Assistance) เป็นต้น แม้จะเป็นซอฟต์แวร์กลุ่มเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันเรื่องของรุ่น ทำให้ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ต้องพัฒนาโปรแกรมไดเวอร์ (Driver Program) ให้ใช้กับอุปกรณ์ของตนตามรุ่นของซอฟต์แวร์ การสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่เป็นภารกิจสำคัญของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทุกราย เพราะทุกคนเชื่อว่าการอยู่คนเดียวในโลกไซเบอร์มีโอกาสอยู่รอดอย่างตลอดรอดฝั่งได้ยากยิ่ง

    เครื่องพิมพ์ (Printer) ถูกพัฒนาจากรุ่นใช้เข็มตอกบนเทปผ้าหมึก (Dot Matrix Printer) สู่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) สงครามระหว่างผู้ผลิตเครื่องพิมพ์มีสูงมาก ทำให้ราคาเครื่องพิมพ์ต่ำลง และออกรุ่นใหม่มาให้เลือกตลอดเวลา แต่เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่จะใช้กับระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์รุ่นเก่าไม่ได้ เพราะซอฟต์แวร์รุ่นเก่าย่อมไม่รู้จักความสามารถใหม่ในอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น ส่วนซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ก็ต้องพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์ที่มีในท้องตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ สำหรับซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักอุปกรณ์บางรุ่นก็ต้องติดตั้งโปรแกรมไดเวอร์ที่มีมากับอุปกรณ์ในรูปดิสก์เก็ต (Diskette) หรือซีดีรอม (CD-ROM) ให้นำไปติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นั้นได้

    แฮนดี้ไดร์ฟ (Handy Drive) หรือทัมป์ไดร์ฟ (Thumb Drive) มีความแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน การเชื่อมต่อนิยมใช้ผ่าน USB Port ซึ่งปัญหาที่พบในอุปกรณ์ประเภทนี้คือ ระบบปฏิบัติการไม่รู้จักอุปกรณ์ จึงต้องติดตั้งโปรแกรมไดเวอร์ แต่ไดเวอร์ที่มีมาให้พร้อมฮาร์ดแวร์อาจไม่ได้เตรียมไว้สำหรับระบบปฏิบัติการทุกรุ่นในท้องตลาด เช่น ลีนุกส์ หรือแมคอินทอช เป็นต้น ทำให้ต้องหาไดเวอร์ที่ตรงกับระบบปฏิบัติการจากอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ แฮนดี้ไดร์ฟบางรุ่นมีความสามารถในการตรวจสอบรายนิ้วมือ มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องเล่นเอ็มพีสาม (MP3 Player) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ทำให้ต้องหาไดเวอร์ที่รองรับความสามารถของอุปกรณ์ เพื่อใช้ความสามารรถพิเศษเหล่านั้นได้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้คือความไม่เข้ากัน (Incompatibility) ของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ความแตกต่างของรุ่น และจะเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่มนุษย์ยังพยายามคิดค้นสิ่งใหม่มาสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะไม่มีใครทำนายอนาคตได้ สิ่งที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน จึงรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้นั่นเอง

   

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
120. เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ลำปาง
119. ทางเลือกของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
118. การแสดงตนผ่านการสื่อสารทางเดียว
117. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
116. เลือกนำเสนอด้วย .ppt หรือ .pdf หรือ .doc
115. คลิ๊ปโป๊ดารารู้ทั่วโลกในวันเดียว
114. พลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์ไอที
113. ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
112. เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
111. โรคภัยไข้เจ็บในโลกไอที
110. เว็บไซต์เปรียบเสมือนเรือใบ
109. ไอทีในยุคหลานของหลาน
108. ช่างเทคนิคคาบแก้ว
107. เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
106. ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC