เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 107 เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
22 ตุลาคม 2550 – 28 ตุลาคม 2550

    ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อาจใช้เว็บไซต์ google.com เป็นเครื่องมือในการสืบค้นย่อมมีโอกาสพบข้อมูล เมื่อค้นพบลิงค์แล้วก็คลิ๊กไปยังเว็บเพจนั้น แต่ก็อาจไม่ได้เนื้อหาตามต้องการ หรือเว็บเพจที่เคยมีอยู่หายไป หรือปิดเว็บไซต์ไปแล้ว วิธีแก้ปัญหาคือคลิ๊กคำว่า หน้าที่ถูกเก็บไว้ ซึ่ง google.com ได้บันทึกเว็บเพจไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีเครื่องบริการเว็บนั้นปิดบริการ บ่อยครั้งที่พบว่าโรงเรียน หรือองค์กรบางแห่งเปิดเว็บไซต์ในเวลาราชการเท่านั้น เช่น 8.30น. - 15.30น. และปิดเครื่องบริการเมื่อกลับบ้าน เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ทำให้การเข้าถึงข้อมูลขององค์กรบางแห่งจากอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ทุกที่ทุกเวลาดังที่เข้าใจกัน

    เว็บไซต์แต่ละแห่งเกิดขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารองค์กร โดยมีนักพัฒนาหลายคนทำงานร่วมกัน อาทิ ผู้ดูแลระบบ เว็บมาสเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายขาย หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์กรหลายแห่งมีผู้บริหารที่ไม่เข้าใจเรื่องเว็บไซต์ และไม่เห็นความสำคัญของเว็บไซต์ สมาชิกในองค์กรบางคนเปิดเว็บไซต์ขององค์กรไม่เป็น และมีเว็บไซต์ไปตามแฟชั่น บางองค์กรมีผู้ดูแลระบบ และเว็บมาสเตอร์อยู่ในคนเพียงคนเดียว และมีการย้ายเข้าออกบ่อยครั้ง เมื่อคนใหม่เข้ามาก็จะแก้ไขระบบใหม่ตามความชำนาญที่ร่ำเรียนมา นี่คือปัญหาที่แอบแฝงในหลายองค์กร และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ถ้าทุกคนในองค์กรยังไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน

    ผู้เขียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาเว็บไซต์ของเว็บไซต์ระดับประเทศ หรือระดับโลกหลายครั้ง บางเว็บไซต์เปลี่ยนแปลง เพราะเปลี่ยนผู้พัฒนา ไล่ตามเทคโนโลยีที่มาใหม่ตลอดเวลา หรือเปลี่ยนเพื่อสร้างผลงานและใช้งบประมาณในแต่ละปี การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์มีผลต่อเว็บไซต์อื่นที่สร้างจุดเชื่อมโยง (Web Link) ทำให้จุดเชื่อมโยงที่เคยเชื่อมโยงนั้นขาด (Dead Link or Broken Link) เมื่อผู้สืบค้นคลิ๊กเข้าไปก็จะพบรายงานข้อผิดพลาดว่า 404 - File not found ถ้าเว็บไซต์ใดมีจุดเชื่อมโยงที่ใช้ไม่ได้จำนวนมากมักถูกเรียกว่า สุสานลิงค์ เพื่อป้องกันปัญหานี้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องตรวจสอบจุดเชื่อมโยงในเว็บเพจของตนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ผู้เข้ามาสืบค้นข้อมูลต้องผิดหวัง

    สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการเปลี่ยนระบบโฟลเดอร์ (Folder System) ใหม่ทั้งหมด ย่อมทำได้บนความสมเหตุสมผล แต่ควรรองรับการเข้ามาผ่านเว็บเพจเดิม คือ แก้เว็บเพจหน้าเดิมให้ชี้ไปเว็บเพจหน้าใหม่ (Redirect หรือ Forward URL) ทำให้ผู้ที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ข้อมูลกลับไป แต่ถ้าผู้พัฒนาใช้ระบบซีเอ็มเอส (CMS = Content Management System) และต้องการเปลี่ยนจากค่ายหนึ่งไปอีกค่ายหนึ่งก็อาจไม่ง่ายนัก เพราะความสมบูรณ์และซับซ้อนในแต่ละระบบไม่เหมือนกัน

   

   

   

   

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
115. คลิ๊ปโป๊ดารารู้ทั่วโลกในวันเดียว
114. พลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์ไอที
113. ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
112. เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
111. โรคภัยไข้เจ็บในโลกไอที
110. เว็บไซต์เปรียบเสมือนเรือใบ
109. ไอทีในยุคหลานของหลาน
108. ช่างเทคนิคคาบแก้ว
107. เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
106. ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
105. ป้องกันโน็ตบุ๊คเกินไปหรือเปล่า
104. ความรู้กับสุขภาพหาซื้อไม่ได้เหมือนกัน
103. โปรแกรมนอกกรอบสำหรับอีบุ๊ค
102. ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
101. เตือนภัยไวรัสจากเพื่อนในเอ็มเอสเอ็น
100. กฎหมายคอมพิวเตอร์กับข่าวแฮ็กเว็บไซต์
99. ภาพยนต์เกี่ยวกับ11ฮ็กเก0ร์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC