ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 106 ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
15 ตุลาคม 2550 – 21 ตุลาคม 2550

    การอยู่ในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมประยุกต์ สามารถจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ เช่น ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (System Software) ซอฟต์แวร์สำนักงาน (Office Software) ซอฟต์แวร์ความบันเทิง (Entertainment Software) ซอฟต์แวร์ส่งเสริมธุรกิจ (Business Software) หรือซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communication Software) ส่วนการได้มาของซอฟต์แวร์จัดกลุ่มตามค่าใช้จ่าย อาทิ ซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อ ซอฟต์แวร์จ้างพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้ลองใช้อย่างมีเงื่อนไข และซอฟต์แวร์ให้ใช้ฟรี สำหรับซอฟต์แวร์กลุ่มสุดท้ายมีการรวมตัวของนักพัฒนา และเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ sourceforge.net

    ทุกครั้งที่ต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีสามารถพบได้มากมายเมื่อค้นหาจากเว็บไซต์ google.com แต่การนำมาใช้ก็ต้องมีต้นทุนแฝงที่อาจคาดไม่ถึงและควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพราะผู้เขียนเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งที่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ฟรีผ่านเว็บไซต์ thaiabc.com จึงเข้าใจทั้งในมุมของนักพัฒนาและผู้ใช้ สำหรับต้นทุนแฝงเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ฟรี (Free Software) ประกอบด้วย เสียเวลาดาวน์โหลดและศึกษาเรียนรู้ใหม่ พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับต้นฉบับและหลังติดตั้ง การเข้ากันได้หรือผลข้างเคียงต่อซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม ความเสี่ยงต่อไวรัสและสปายร์แวร์ การเสียโอกาสในการใช้ซอฟต์แวร์อื่นในหน้าที่เดียวกัน การติดตั้งโปรแกรมจำนวนมากต้องใช้ทรัพยากรมากอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ความต้องการพื้นฐานของซอฟต์แวร์ เช่น ต้องใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ต้องใช้โปรแกรมสำหรับประมวลผลเช่นภาษาจาวา ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเช่นการ์ดแสดงผล หรือการ์ดเสียง หรือใช้หน่วยความจำภายในสูงกว่าที่มีอยู่

    ถ้ายอมรับต้นทุนการติดตั้งซอฟต์แวร์ฟรีได้ ก็จะต้องเข้าใจหน้าที่และผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ฆ่าไวรัสจะติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงตัวเดียว การเลือกจากค่ายหนึ่งก็จะใช้จากค่ายอื่นไม่ได้ ซอฟต์แวร์ฟรีบางตัวถอดออกจากเครื่อง (Uninstall) ไม่ได้หรือถอนแล้วติดตั้งใหม่ไม่ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ฆ่าไวรัส ซอฟต์แวร์ทางกราฟฟิกเพราะบังคับให้ลงทะเบียนซื้อ เนื่องจากหมดเวลาใช้ตามนโยบายของซอฟต์แวร์

    บางครั้งเข้าใจว่าโชคดีที่ได้ซอฟต์แวร์ฟรีมาใช้ เพราะรายละเอียดที่ซอฟต์แวร์ให้ในเบื้องต้นไม่อธิบายข้อจำกัดให้ชัดเจนหรือโฆษณาให้เห็นเพียงจุดเด่นเท่านั้น เมื่อติดตั้งไปแล้วพบว่ามีข้อจำกัดที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือใช้งานจริงไม่ได้ เช่น โปรแกรมเอ็มเอสเอ็นโพลี่กามี่ (MSN Polygamy) โปรแกรมแปลงเอกสารทั่วไปเป็นพีดีเอฟ (PDF Converter) หรือโปรแกรมทดลองใช้อีกมากมาย (Free Trial Software) คำกล่าวที่ว่าของฟรีและดีไม่มีในโลกอาจเป็นสัจธรรม แต่ผู้เขียนก็ยังเชื่ออยู่ว่า โลกนี้ยังไม่สิ้นคนดี ซอฟต์แวร์ฟรีที่ดีต้องมีอยู่แน่นอน เพียงแต่หายากอยู่สักหน่อยเท่านั้นเอง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
113. ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
112. เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
111. โรคภัยไข้เจ็บในโลกไอที
110. เว็บไซต์เปรียบเสมือนเรือใบ
109. ไอทีในยุคหลานของหลาน
108. ช่างเทคนิคคาบแก้ว
107. เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
106. ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
105. ป้องกันโน็ตบุ๊คเกินไปหรือเปล่า
104. ความรู้กับสุขภาพหาซื้อไม่ได้เหมือนกัน
103. โปรแกรมนอกกรอบสำหรับอีบุ๊ค
102. ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
101. เตือนภัยไวรัสจากเพื่อนในเอ็มเอสเอ็น
100. กฎหมายคอมพิวเตอร์กับข่าวแฮ็กเว็บไซต์
99. ภาพยนต์เกี่ยวกับ11ฮ็กเก0ร์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC